vnpt cuộc sống đích thực- văn hóa doanh nghiệp vnpt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.41 MB, 32 trang )

LOGO
VNPT
Cuộc sống đích thực
Nhóm 4
Lớp chuyên ngành: Marketing 53A
Lớp học phần: Văn hoá kinh doanh 9
Cô giáo: Dương Thị Liễu
Quan ni m chungệ
Trách nhi m xã h iệ ộGi i thi u chungớ ệ
Các giá tr h u hìnhị ữ
Các giá tr đ c ị ượ
chia sẻ
nh h ng c a VHDNẢ ưở ủ
N i ộ
Dung
Chính
I. Giới thiệu chung

Tên đầy đủ:Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Tên giao dịch quốc tế:Vietnam Posts and
Telecommunications Group (VNPT)

Địa chỉ liên hệ:

Trụsởchính:Tòa nhà VNPT, số 57 Huỳnh Thúc Kháng, Q.
Đống Đa, TP. Hà Nội

Vănphòng:84-437741091-Fax:84-437741093

Website:www.vnpt.com.vn


Email:vanphong@vnpt.vn
t
h
à
n
h

l

p

V
N
P
T
3
0
/
4
/
1
9
9
5
Quá trình hình thành
& Các mốc phát triển lịch sử
n
h

n

H
u
â
n

c
h
ư
ơ
n
g

S
a
o

v
à
n
g
1
5
/
8
/
1
9
9

5
h
o
à

m

n
g

I
n
t
e
r
n
e
t

q
u

c

t
ế
1
9
/
1

1
/
1
9
9
7
c
h
u
y

n

đ

i

m
ô

h
ì
n
h

T

p

đ

o
à
n
2
6
/
3
/
2
0
0
3
V
N
P
o
s
t

đ
i

v
à
o

h
đ
1
/

1
/
2
0
0
8
p
h
ó
n
g

t
h
à
n
h

c
ô
n
g
V
I
N
A
S
A
T

1
1
9
/
4
/
2
0
0
8
h
o
à
n

t
h
i

n
m

n
g

t
r
u
y

n

s

l
i

u
5
/
4
/
2
0
0
9
t
r
i

n

k
h
a
i

3
G

1
5
/
1
0
/
2
0
0
9
d
a
n
h

h
i

u
A
n
h

h
ù
n
g

L
a

o

đ

n
g
2
5
/
1
2
/
2
0
0
9
g
i

i

t
h
ư

n
g

q
u


c

t
ê

B
ă
n
g

r

n
g

t
h
a
y

đ

i

c
s

8
/

1
1
/
2
0
1
1
Quá trình hình thành
& Các mốc phát triển lịch sử
Lĩnh v c ự
KD
Dịch vụ và sản phẩm viễn thông,
truyền thông, công nghệ thông tin
Sản xuất, kinh doanh xuất nhập
khẩu, cung ứng vật tư, thiết bị
viễn thông, công nghệ thông tin
và truyền thông
Khảo sát, tư vấn, thiết kế,
xây dựng, lắp đặt, bảo
dưỡng các công trình
viễn thông, công nghệ
thông tin và truyền thông
Dịch vụ tài chính, tín
dụng, ngân hàng
Kinh doanh bất
động sản, cho thuê
văn phòng
Dịch vụ quảng cáo, tổ
chức sự kiện
II. Các cấp độ văn hoá

Quan
niệm
chung
Các giá trị
được chia
sẻ
Các giá trị
hữu hình
Các
cấp độ
văn hoá
Logo
1. Các giá trị hữu hình

Phần hình (graphic logo) là cách điệu của vệt quỹ đạo vệ tinh xoay quanh
quả địa cầu vẽ lên chữ V, biểu hiện sự phát triển theo mạch vận động không
ngừng.

Phần chữ (text) : VNPT (viết tắt của Vietnam Posts & Telecommunications)

Đôi mắt thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, minh họa cho giá trị nhân văn của
VNPT.

Cụm đồ họa VNPT – cánh sóng cách điệu – đôi mắt: thể hiện VNPT luôn vì
khách hàng, quan tâm chăm sóc khách hàng.

Sử dụng hình ảnh đôi mắt nam, nữ thể hiện sự cân bằng tự
nhiên, sự đa dạng của khách hàng trong nước và quốc tế của
VNPT, tạo sự thuận tiện về tính đối xứng với mỗi hạng mục thiết
kế.

>> Đây là 3 biểu tượng tượng trưng cho 3 lĩnh vực
chính của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Bưu
chính
Viễn thông
Internet
Slogan
Đồng
phục
Giao
dịch
viên
Đồng phục
điện thoại viên
Đồng
phục
Văn
phòng
Ấn phẩm
Các hoạt động
2. Các giá trị được chia sẻ
3
Mang một niềm tin,
tiến ra biển lớn: Hòa
sóng vào đại dương,
chúng tôi vững bước
cùng bạn bè năm châu,
nuôi lớn ước mơ và
thực hiện những hoài

bão
2
Vươn xa tỏa rộng,
hòa cả niềm vui: Như
dòng sông mang nặng
phù sa, chúng tôi
chuyên chở thông điệp
của niềm vui, sự trù
phú đến mọi người trên
mọi miền đất nước
1
Vượt thác ghềnh,
càng mạnh mẽ: Vượt
khó khăn. Qua thăng
trầm. Không ngừng lớn
mạnh, vươn cao, vươn
xa. Chúng tôi khẳng
định bản lĩnh tiên
phong và nội lực hùng
cường
Mục tiêu
CÁC GIÁ TRỊ
CỐT LÕI
CÁC QUAN
NIỆM CHUNG
TRUYỀN THỐNG
LỊCH SỬ CỦA
NGÀNH BƯU
ĐIỆN

Giá trị mang tính Việt Nam
Giá trị mang tính nhân văn
Giá trị mang tính kết nối
CÁC GIÁ TRỊ
CỐT LÕI
Nghĩa
tình
Trung
thành
Dũng
cảm
Tận
tuỵ
Sáng
tạo
TRUYỀN THỐNG LỊCH
SỬ CỦA NGÀNH BƯU
ĐIỆN
5 lời hứa của ngành Bưu điện
Vì Tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, Đảng và Bác Hồ vĩ đại !
Vì sự nghiệp và truyền thống vẻ vang của ngành Bưu điện !
Chúng tôi xin hứa:
1. Trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân và với sự phát triển của
ngành Bưu điện.
2. Dũng cảm vượt mọi khó khăn, thử thách, quyết giữ vững thông tin liên lạc
trong mọi tình huống
3. Tận tuỵ với công việc, phát huy tinh thần đoàn kết hoàn thành mọi nhiệm vụ với
chất lượng và hiệu quả cao.
4. Sáng tạo trong lao động, tuân thủ pháp luật, xây dựng phong cách văn minh,
lịch sự và công nghiệp.

5. Nghĩa tình với đồng chí, đồng nghiệp và những người đã khuất.
3. Trách nhiệm xã hội
NGÀY
HỘI
NHẮN
TIN
tuần lễ VNPT
VNPT vì
cộng đồng
E-Mail :  vanphong@vnpt.vnQu á trình hình thành và Các mốc tăng trưởng lịch sửQuá trình hình thành và Các mốc tăng trưởng lịch sửLĩnh v c ựKDDịch vụ và mẫu sản phẩm viễn thông, tiếp thị quảng cáo, công nghệ thông tinSản xuất, kinh doanh thương mại xuất nhậpkhẩu, đáp ứng vật tư, thiết bịviễn thông, công nghệ thông tinvà truyền thôngKhảo sát, tư vấn, phong cách thiết kế, thiết kế xây dựng, lắp ráp, bảodưỡng những công trìnhviễn thông, công nghệthông tin và truyền thôngDịch vụ kinh tế tài chính, tíndụng, ngân hàngKinh doanh bấtđộng sản, cho thuêvăn phòngDịch vụ quảng cáo, tổchức sự kiệnII. Các Lever văn hoáQuanniệmchungCác giá trịđược chiasẻCác giá trịhữu hìnhCáccấp độvăn hoáLogo1. Các giá trị hữu hìnhPhần hình ( graphic logo ) là cách điệu của vệt quỹ đạo vệ tinh xoay quanhquả địa cầu vẽ lên chữ V, biểu lộ sự tăng trưởng theo mạch hoạt động khôngngừng. Phần chữ ( text ) : VNPT ( viết tắt của Vietnam Posts và Telecommunications ) Đôi mắt biểu lộ sự chăm sóc, san sẻ, minh họa cho giá trị nhân văn củaVNPT. Cụm đồ họa VNPT – cánh sóng cách điệu – đôi mắt : bộc lộ VNPT luôn vìkhách hàng, chăm sóc chăm nom người mua. Sử dụng hình ảnh đôi mắt nam, nữ bộc lộ sự cân đối tựnhiên, sự phong phú của người mua trong nước và quốc tế củaVNPT, tạo sự thuận tiện về tính đối xứng với mỗi khuôn khổ thiếtkế. >> Đây là 3 hình tượng tượng trưng cho 3 lĩnh vựcchính của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt NamBưuchínhViễn thôngInternetSloganĐồngphụcGiaodịchviênĐồng phụcđiện thoại viênĐồngphụcVănphòngẤn phẩmCác hoạt động2. Các giá trị được chia sẻMang một niềm tin, tiến ra biển lớn : Hòasóng vào đại dương, chúng tôi vững bướccùng bè bạn năm châu, nuôi lớn tham vọng vàthực hiện những hoàibãoVươn xa tỏa rộng, hòa cả niềm vui : Nhưdòng sông mang nặngphù sa, chúng tôichuyên chở thông điệpcủa niềm vui, sự trùphú đến mọi người trênmọi miền đất nướcVượt thác nước, càng can đảm và mạnh mẽ : Vượtkhó khăn. Qua thăngtrầm. Không ngừng lớnmạnh, vươn cao, vươnxa. Chúng tôi khẳngđịnh bản lĩnh tiênphong và nội lực hùngcườngMục tiêuCÁC GIÁ TRỊCỐT LÕICÁC QUANNIỆM CHUNGTRUYỀN THỐNGLỊCH SỬ CỦANGÀNH BƯUĐIỆNGiá trị mang tính Việt NamGiá trị mang tính nhân vănGiá trị mang tính kết nốiCÁC GIÁ TRỊCỐT LÕINghĩatìnhTrungthànhDũngcảmTậntuỵSángtạoTRUYỀN THỐNG LỊCHSỬ CỦA NGÀNH BƯUĐIỆN5 lời hứa của ngành Bưu điệnVì Tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, Đảng và Bác Hồ vĩ đại ! Vì sự nghiệp và truyền thống cuội nguồn vẻ vang của ngành Bưu điện ! Chúng tôi xin hứa : 1. Trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân và với sự tăng trưởng củangành Bưu điện. 2. Dũng cảm vượt mọi khó khăn vất vả, thử thách, quyết giữ vững thông tin liên lạctrong mọi tình huống3. Tận tuỵ với việc làm, phát huy ý thức đoàn kết triển khai xong mọi trách nhiệm vớichất lượng và hiệu suất cao cao. 4. Sáng tạo trong lao động, tuân thủ pháp lý, thiết kế xây dựng phong thái văn minh, nhã nhặn và công nghiệp. 5. Nghĩa tình với chiến sỹ, đồng nghiệp và những người đã khuất. 3. Trách nhiệm xã hộiNGÀYHỘINHẮNTINtuần lễ VNPTVNPT vìcộng đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *