Truyền thông nội bộ ( tiếng Anh : Internal communications ) là công tác làm việc truyền đạt thông tin giữa thành viên hoặc giữa những phòng ban trong một tổ chức triển khai hay một doanh nghiệp với nhau .Truyền thông nội bộHình minh họa

Truyền thông nội bộ (Internal communications) 

Định nghĩa

Truyền thông nội bộ trong tiếng Anh là Internal communications. Truyền thông nội bộ là công tác truyền đạt thông tin giữa thành viên hoặc giữa các phòng ban trong một tổ chức hay một doanh nghiệp với nhau.

Ta cũng hoàn toàn có thể hiểu :

Truyền thông nội bộ là hoạt động xây dựng, duy trì và củng cố mối quan hệ tốt giữa các thành viên trong cùng công ty.

Ý nghĩa

Truyền thông nội bộ giúp gắn kết những nhân viên trong công ty.

Công tác truyền thông nội bộ nếu đạt hiệu quả sẽ giúp cho doanh nghiệp đoàn kết và bền vững từ bên trong. 

Truyền thông nội bộ không những là chất xúc tác gắn kết các nhân viên trong công ty mà còn giúp thương hiệu doanh nghiệp lan tỏa nhanh các bên liên quan đến doanh nghiệp, đặc biệt là khách hàng.

Truyền thông nội bộ giúp truyền tải thông điệp và tầm nhìn của lãnh đạo tới các nhân viên. 

Nếu truyền thông nội bộ không đạt hiệu quả, thiếu thông suốt, các nhân viên sẽ không ý thức được tầm quan trọng của việc đóng góp sức lực giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu đề ra.

Nhiệm vụ của truyền thông nội bộ

– Cung cấp thông tin : trách nhiệm công tác làm việc từng thời kì, đổi khác chủ trương và cỗ máy- Tuyên truyền và giáo dục : đường lối, chủ trương, pháp lý, truyền thống lịch sử .- Xây dựng mối quan hệ nội bộ- Khích lệ, động viên và thi đua : tấm gương, những trào lưu, hoạt động giải trí xã hội

Các phương tiện truyền thông nội bộ

– Các phương tiện đi lại in ấn ( báo chí truyền thông nội bộ : những bản tin, sách về tổ chức triển khai, thư từ, những bài

phát biểu…)

– Các bảng thông tin- Mạng internet nội bộ- Phim ảnh tài liệu về tổ chức triển khai- Đài truyền thanh nội bộ- Các cuộc họp và giao ban nội bộ

Nội dung của truyền thông nội bộ

– Tổ chức cỗ máy quản lí và nhân sự của công ty- Sản phẩm sản phẩm & hàng hóa dịch vụ kinh doanh thương mại- Truyền thống và những thành tựu đạt được- Nhiệm vụ và kế hoạch trong từng thời kì- Các sang kiến và giải pháp nâng cấp cải tiến- Tấm gương người tốt việc tốt- Các hội nghị và tranh luận khoa học

 – Các hoạt động văn hóa, thể thao, kỉ niệm

– Các chương trình hỗ trợ vốn, từ thiện- Các văn bản pháp lý mới

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quan hệ công chúng, NXB Tài chính)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *