Awareness đi với giới từ gì ? Awareness là gì ? chắc như đinh là câu hỏi chung của rất nhiều người. Để hiểu hơn về ý nghĩa, ngữ pháp cũng như cách sử dụng Awareness trong Tiếng Anh như thế nào, hãy cùng Ngolongnd. net khám phá chi tiết cụ thể ngay trong bài viết dưới đây .Nội dung chính

 • 1. Awareness nghĩa là gì?
 • Giải nghĩa
 • 2. Awareness đi với giới từ gì?
 • Awareness + among/amongst
 • Awareness + of
 • 3. Awareness đi với các từ gì?
 • Các cụm từ thường được sử dụng cùng với awareness
 • Awareness đi với cácđộngtừ sau
 • 4. Một số từ liên quan với Awareness
 • Video liên quan

Awareness đi với giới từ gì? Awareness là gì?Awareness đi với giới từ gì? Awareness là gì?Awareness đi với giới từ gì? Awareness là gì?Nội dung chính

Bạn đang đọc: Raising awareness là gì

 • 1. Awareness nghĩa là gì?
  • Giải nghĩa
 • 2. Awareness đi với giới từ gì?
  • Awareness + among/amongst
  • Awareness + of
 • 3. Awareness đi với các từ gì?
  • Các cụm từ thường được sử dụng cùng với awareness
  • Awareness đi với cácđộngtừ sau
 • 4. Một số từ liên quan với Awareness

1. Awareness nghĩa là gì?

Theo từ điển Cambridge, Awareness có nghĩa là: knowledgethat somethingexists, orunderstandingof asituationorsubjectat thepresenttimebasedoninformationorexperience: biết rằng có điều gì đó đang sống sót hoặc hiểu biết về một trường hợp hoặc chủ đề ở thời gian hiện tại dựa trên thông tin hoặc kinh nghiệm tay nghề. Ví dụ :Environmental awareness has increased dramatically

Giải nghĩa

Trong Tiếng Anh, Awareness đóng vai trò là danh từ, nghĩa là: ý thức, sự đoán trước, sự phòng bị,
Ví dụ 1: Để nâng cao nhận thức về việc bảo vệ môi trường ở khu vực này, những biện pháp đã đưa ra này cần được thông qua. (To raise awareness in environmental protection in this area, those proposed solutions need to be adopted).
Ví dụ 2: Cô ấy đã chuẩn bị những phòng bị cho căn bệnh này. (She takes her awareness for this disease).over the past decade.

Cách đọc: UK /əˈweə.nəs/ US /əˈwer.nəs/

Các ví dụ khác :

 • The leaflet has been produced with the aim of increasing public awareness of the disease.
 • There is a growing awareness of the seriousness of this disease.
 • Greenpeace works to promote awareness of the dangers that threaten our planet today.
 • This task is designed to test the childs spatial awareness.
 • The campaign has certainly succeeded in raising public awareness of the issue.

2. Awareness đi với giới từ gì?

Awareness được sử dụng rất phổ cập trong khi nói và viết. Vậy sau Awareness là giới từ gì ?

Awareness + among/amongst

building awareness among the target audiencethiết kế xây dựng ý thức giữa đối tượng người tiêu dùng tiềm năng

Awareness + of

an increased awareness of the risksnâng cao nhận thức về những rủi ro đáng tiếc

3. Awareness đi với các từ gì?

Các cụm từ thường được sử dụng cùng với awareness

 • acute awareness
  This is the stress caused by an acute awareness of the potential damage to a patient resulting from errors in treatment.
 • awareness campaign
  As part of the suggested awareness campaign, we should also look at the possibility of funding the promotion of seafaring at secondary-school level.
 • conscious awareness
  Viewers were then able to use this relational information to guide further search behavior even in the absence of conscious awareness of the information.
 • a lack of awareness

Awareness đi với cácđộngtừ sau

VERB + AWARENESShavePoliticians now have much greater awareness of these problems .| build, develop, encourage, foster, heighten, increase, raiseThe group is trying to raise public awareness about homelessness .AWARENESS + VERB increase, spreadEnvironmental awareness has increased over the years .

4. Một số từ liên quan với Awareness

Từ đồng nghĩa tương quan :

 • cognisance
 • cognizance
 • consciousness
 • knowingness
 • sentience
 • alertness
  appreciation
  attention
  consciousness
  experience
  information
  perception
  realization
  recognition
  understanding
  acquaintance
  acquaintanceship
  aliveness
  apprehension
  attentiveness
  cognizance
  comprehension
  discernment
  enlightenment
  familiarity
  keenness
  mindfulness
  sensibility
  sentience

Từ trái nghĩa :

 • disregard
  ignorance
  neglect
  misunderstanding
  unfamiliarity
  insensitivity
 • unconsciousness

Awareness đi với giới từ gì ? Awareness là gì ?

Tags:

Aware đi với giới từ gì?Awareness Giới từ gìAwareness là gìAwareness ofRaise awareness là gìRaise awareness of

Ý nghĩa của từ awareness là gì :awareness nghĩa là gì ? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ awareness. Bạn cũng hoàn toàn có thể thêm một định nghĩa awareness mình

Video liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *