Bằng sáng chế – Wikipedia tiếng Việt
Bìa của bằng bản quyền sáng tạo Hoa Kỳ

Một bằng sáng chế hay bằng độc quyền sáng chế [1] là một chứng nhận các đặc quyền dành cho nhà sáng chế hoặc chủ sở hữu sáng chế bởi một quốc gia trong một thời hạn nhất định, đổi lấy việc nội dung của sáng chế được công bố rộng rãi ra công chúng. Quy trình để cấp bằng sáng chế, các điều kiện để cấp bằng và đặc quyền cũng như thời hạn của đặc quyền thay đổi giữa các quốc gia, theo luật pháp của từng quốc gia và các thỏa thuận quốc tế.

Thông thường, để được có bằng bản quyền sáng tạo, những nhu yếu cấp bằng cần chỉ rõ tính mới ( chưa được công bố hoặc chưa được dùng hoặc chưa được cấp bằng hoặc chưa được miêu tả ở bất kể tài liệu nào ), tính phát minh sáng tạo và không hiển nhiên ( không được hiển nhiên so với một người thông thường trong ngành ), và tính có ích hay ứng dụng công nghiệp. Ngoài những pháp luật thông dụng trên, tại một số ít vương quốc, nếu nộp hồ sơ cấp bằng bản quyền sáng tạo muộn quá một thời hạn pháp luật sau ngày công bố tiên phong thì hồ sơ sẽ không được nhận. Nếu có tín hiệu cho thấy một nhà sáng tạo không còn hoạt động giải trí gì để triển khai xong sáng tạo của họ, trong khi có nhà sáng tạo khác sau đó liên tục triển khai xong sáng tạo này, bằng bản quyền sáng tạo hoàn toàn có thể được cấp cho nhà sáng tạo sau chứ không phải là nhà sáng tạo đầu. Ở nhiều nước, một số ít chủ đề không được cấp bằng bản quyền sáng tạo, như giải pháp kinh doanh thương mại .

Các đặc quyền được cấp cho một bằng sáng chế, tại hầu hết các nước, gồm quyền ngăn cấm người khác làm, sử dụng, bán, hoặc phân phối các sáng chế mà không được phép, trong lãnh thổ của quốc gia cấp bằng[2]. Tại một số quốc gia, có thể tồn tại nhiều loại bằng sáng chế khác nhau, ứng với các điều kiện cấp bảo hộ và thời hạn bảo hộ khác nhau.

Trong Hiệp định về các Khía cạnh Liên quan đến Thương mại của Sở hữu Trí tuệ của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), bằng sáng chế cần được cho phép cấp trong tất cả các lĩnh vực công nghệ, tại các nước thành viên WTO, đối với bất kỳ sáng chế nào [3] và thời hạn bảo hộ nên là hai mươi năm tối thiểu.

Tại Nước Ta, bằng độc quyền sáng tạo có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày cấp và lê dài đến hết hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn .Không phải văn bằng bản quyền trí tuệ nào cũng có giá trị thương mại. Tiền bản quyền thu được khi bán hay chuyển giao công nghệ tiên tiến từ văn bằng bản quyền trí tuệ, nếu có, hoàn toàn có thể không bù đắp được ngân sách điều tra và nghiên cứu công nghệ tiên tiến và ĐK bảo lãnh. Khi văn bằng bản quyền trí tuệ được cấp, nội dung của sáng tạo được công bố thoáng đãng, và hoàn toàn có thể tới những chủ quyền lãnh thổ tại đó nó chưa được bảo lãnh. Ngược lại, những sáng tạo không được cấp bằng vẫn có những giá trị ; ví dụ như chúng hoàn toàn có thể là tuyệt kỹ công nghệ tiên tiến .Kho tài liệu về nội dung những sáng tạo đã được cấp bằng, quản trị bởi cơ quan chính phủ những vương quốc, là nguồn tài nguyên công bố công cộng, hoàn toàn có thể giúp những nhà nghiên cứu công nghệ tiên tiến tìm hiểu và khám phá sâu về công nghệ tiên tiến tương quan, những nhà kinh doanh nắm được khuynh hướng công nghệ tiên tiến của đối thủ cạnh tranh, những học giả có thêm tài liệu tìm hiểu thêm không lấy phí hoặc ngân sách rất thấp. Tính đến năm 2010, đã có khoảng chừng 60 triệu nội dung sáng tạo ( được cấp bằng ) được tóm tắt hoặc công bố cụ thể trên mạng Internet .

Liên kết ngoài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *