Corporate Brand Attributes example — Brand Signature : Brand Mark ( trademark ), Brand Logotype Brandline ( or Brand Slogan ) and Supergraphic .

Hệ thống nhận dạng thương hiệu (tiếng Anh: Corporate identity program, CIP) là thuật ngữ bao hàm những yếu tố có thể trông thấy và gây liên tưởng đến thương hiệu[1].

Nhận dạng thương hiệu là tổng thể những gì hoàn toàn có thể nhìn thấy và hoàn toàn có thể tạo liên tưởng về thương hiệu mà doanh nghiệp muốn kiến thiết xây dựng và gìn giữ trong tâm lý của người mua tiềm năng. Nó phải được kiến thiết xây dựng trên cơ sở những thuộc tính của thương hiệu : Sản phẩm, tổ chức triển khai, nhân sự và hình tượng cho thương hiệu … [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] Vậy, mạng lưới hệ thống nhận dạng thương hiệu gồm toàn bộ những mô hình và phương pháp mà thương hiệu hoàn toàn có thể tiếp cận với người mua như : Thiết kế tín chương, khẩu hiệu, nhạc hiệu, cốc chén, vỏ hộp, nhãn mác, bích chương, những mẫu quảng cáo, những vật phẩm tương hỗ quảng cáo ( bích chương, biên mục, hiệu kỳ, áo mũ … Ngoài ra còn có những phương tiện đi lại vận tải đường bộ, bảng hiệu công ty, những loại ấn phẩm văn phòng, mạng lưới hệ thống phân phối, chuỗi những shop và những hình thức quảng cáo, sự kiện khác .

Hệ thống nhận dạng thương hiệu được hình thành từ sự kết hợp sáng tạo các yếu tố hình ảnh và ngôn ngữ. Trong quá trình sáng tạo, hình ảnh và ngôn từ còn phải toát lên nét đẹp thẩm mỹ hàm ẩn trong đó. Một hệ thống nhận diện thương hiệu mạnh phải có một ý tưởng cụ thể, khác biệt, dễ nhớ, đáng tin cậy, uyển chuyển, linh động và phải thể hiện được một bản sắc truyền tải giá trị cốt lõi thương hiệu của doanh nghiệp. Điều cần thiết để phát huy tính hiệu quả của một hệ thống nhận diện thương hiệu là tính đại chúng cao[7][8].

Doanh nghiệp mạnh nhìn nhận một thương hiệu mạnh. Tùy thuộc vào mức độ hoạt động giải trí của mỗi công ty và loại sản phẩm đến người tiêu dùng như thế nào để công ty đó đưa ra kế hoạch đơn cử để phong cách thiết kế ra những ấn phẩm thương hiệu riêng mang truyền thống của mình. Mục tiêu của mạng lưới hệ thống nhận dạng thương hiệu không chỉ là tạo sự phân biệt, sự độc lạ, biểu lộ đậm cá tính đặc trưng doanh nghiệp mà còn nhắm đến việc tác động ảnh hưởng đến nhận thức, tạo cảm xúc về quy mô của doanh nghiệp là lớn, tính chuyên nghiệp là cao của doanh nghiệp so với người mua và công chúng .Để quá trình kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống nhận dạng thương hiệu hiệu suất cao, những tiềm năng phải được công bố thật rõ ràng và được duyệt trước khi khởi đầu bất kỳ công việc phát minh sáng tạo nào. Theo đó, đa phần những hãng tiếp thị khởi đầu tiến hành một tài liệu thường được gọi là ” bản diễn đạt tiêu chuẩn ” [ 9 ] [ 10 ] mặc dầu người ta hoàn toàn có thể gọi tài liệu này bằng nhiều cái tên khác. Quy trình tiến hành những bản diễn đạt tiêu chuẩn hoàn toàn có thể khác nhau, nhưng so với hoạt động giải trí quảng cáo, tài liệu bán hàng, những sự kiện bán hàng hay những hình thức khác của tài liệu tiếp thị quảng cáo mang tính giải pháp, những nhu yếu chính của bản miêu tả đều bắt nguồn từ kế hoạch tiếp thị của doanh nghiệp [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] .Tuy nhiên, khi lập mạng lưới hệ thống nhận dạng thương hiệu, chỉ bản kế hoạch tiếp thị là cần chuẩn bị sẵn sàng. Bản diễn đạt tiêu chuẩn hoàn toàn có thể được lan rộng ra hơn nhiều và thường gồm có hiệu quả từ những quy trình tiến độ như điều tra và nghiên cứu, kế hoạch độc lạ hóa, cơ cấu tổ chức quan hệ thương hiệu, và phẩm chất thương hiệu. Tất cả những quá trình này đều được hoàn tất trước khi những công tác làm việc phát minh sáng tạo mở màn [ 14 ] .Do mạng lưới hệ thống nhận dạng thương hiệu mang tính sách lược và dài hạn, nên thiết lập những tiêu chuẩn như thế là nhu yếu rất là quan trọng so với quy trình phát minh sáng tạo mạng lưới hệ thống nhận dạng thương hiệu. Những yếu tố nhận diện như thương hiệu, tín chương, màu, kiểu chữ và mẫu định dạng thương hiệu một khi được tạo ra, chúng sẽ được sử dụng trong hàng chục năm. Hệ thống nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp được nhìn nhận cao còn tùy thuộc vào chính sự cảm nhận của người mua, tính tiếp thị của thương hiệu đó, sự khắc biệt biệt trong cốt lõi thương hiệu và tính quyết định hành động về màu thương hiệu, với người tiêu dùng, với chính đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu .

 1. ^ Pat Matson Knapp; Judith Evans; Cheryl Dangel Cullen (2001). Designing Corporate Identity: graphic design as a business strategy. Rockport Publishers. ISBN 1-56496-797-2.
 2. ^

  Ang, L. (2014). Principles of Integrated Marketing Communications. New York City, NY: Cambridge University Press.

 3. ^

  Bailey, P. (2015). Marketing to the senses: A multisensory strategy to align the brand touchpoints. Truy cập ngày 8 tháng 12 năm 2015 from WARC: www.warc.com

 4. ^

  Belch, G. E., & Belch, M. A. (2012). Advertising and promotion: An integrated marketing communications perspective (9th ed.). New York, NY: McGraw-Hill Irwin.

 5. ^ Corporate identity. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2016, from Businessdictionary. com. ( n. d. ) .. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm năm nay, from http://www.businessdictionary.com/definition/corporate-identity.html Lưu trữ 2017 – 09-26 tại Wayback Machine
 6. ^ Personal communication. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2016, from Businessdictionary. com. ( n. d. ) .. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm năm nay, from http://www.businessdictionary.com/definition/personal-communication-services-PCS.html Lưu trữ 2017 – 09-26 tại Wayback Machine
 7. ^

  Effie Worldwide. (2015). LifeBeat: Know your status stage. Truy cập ngày 8 tháng 12 năm 2015 from WARC: http://www.warc.com/

 8. ^

  Hoyer, W.D., MacInnis, D.J., & Pieters, R. (2012). Consumer behavior (6th ed.). Mason, OH: Cenage Learning.

 9. ^

  Dahlen, M., Lange, F., & Smith, T. (2010). Marketing communications: A brand narrative approach. West Sussex, UK: John Wiley & Sons.

 10. ^ Disire. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2016, from Dictionary. com. ( n. d. ) .. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm năm nay, from http://www.dictionary.com/browse/desire?s=t
 11. ^

  Laudon, K.C., & Laudon, J.P. (2013). Essentials of management information systems (10th ed.). Harlow, Essex: Pearson Education Limited.

 12. ^

  Laurie, S., & Mortimer, K. (2011). ‘IMC is dead. Long live IMC’: Academics’ versus practitioners’ views. Journal of Marketing Management, 27(13-14),1464-1478.

 13. ^ Persuasion in everyday life. Truy cập from Kanopy: Marcom Projects ( 2007 ) .. Truy cập from Kanopy : https://aut.kanopystreaming.com/video/persuasion-everyday-life/
 14. ^ Apple brand architecture. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2016 from Marketing Minds. ( năm ngoái ) .. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm năm nay from http://www.marketingminds.com.au/apple_branding_strategy.html

Sách tìm hiểu thêm.

 • Balmer, J.M.T., & Gray, E.R., (2000). Corporate identity and corporate communications: creating a competitive advantage. Industrial and Commercial Training, 32 (7), pp. 256–262.
 • Balmer, John M. T. & Greyser, Stephen A. eds. (2003), Revealing the Corporation: Perspectives on identity, image, reputation, corporate branding, and corporate-level marketing, London, Routledge, ISBN 0-415-28421-X.
 • Birkigt, K., & Stadler, M.M., (1986). Corporate identity. Grundlagen, Funktionen, Fallbeispiele. [Corporate identity. Foundation, functions, case descriptions]. Landsberg am Lech: Verlag Moderne Industrie.
 • Bromley, D.B., (2001). Relationships between personal and corporate reputation, European Journal of Marketing, 35 (3/4), pp. 316–334.
 • Brown, Jared & A. Miller, (1998). What Logos Do and How They Do It. pp.  6-7.
 • Chouliaraki, Lilie & M. Morsing. (2010) Media, Organizations and Identity. pp.   95
 • Dowling, G.R., (1993). Developing your company image into a corporate asset. Long Range Planning, 26 (2), pp. 101–109.
 • Du Gay, P., (2000). Markets and meanings: re-imagining organizational life. In: M. Schultz, Dutton, J.E., Dukerich, J.M., & Harquail, C.V., (1994). Organizational images and member identification. Administrative Science Quarterly, 39 (2), pp. 239–263.
 • M.J. Hatch, & M.H. Larsen, (Eds.). The expressive organisation: linking identity, reputation and the corporate brand (pp. 66–74). Oxford: Oxford University Press.
 • Kiriakidou, O, & Millward, L.J., (2000). Corporate identity: external reality or internal fit?, Corporate Communications: An International Journal, 5 (1), pp. 49–58.
 • Olins, W., (1989). Corporate identity: making business strategy visible through design. London: Thames & Hudson.
 • Paksoy, HB (2001). IDENTITIES: How Governed, Who Pays?
 • Rowden, Mark, (2000) The Art of Identity: Creating and Managing a successful corporate identity. Gower. ISBN 0-566-08318-3
 • Rowden, Mark, (2004) Identity: Transforming Performance through Integrated Identity Management. Gower. ISBN 978-0-566-08618-2
 • Schultz, M., Hatch, M.J., & Larsen, M., (2000). The expressive organisation: linking identity, reputation and the corporate brand. Oxford: Oxford University Press.
 • Stuart, H, (1999). Towards a definitive model of the corporate identity management process, Corporate Communications: An International Journal, 4 (4), pp. 200–207.
 • Van den Bosch, A.L.M., (2005). Corporate Visual Identity Management: current practices, impact and assessment. Doctoral dissertation, University of Twente, Enschede, The Netherlands.
 • Van den Bosch, A.L.M., De Jong, M.D.T., & Elving, W.J.L., (2005). How corporate visual identity supports reputation. Corporate Communications: An International Journal, 10 (2), pp. 108–116.
 • Van Riel, C.B.M., (1995). Principles of corporate communication. London: Prentice Hall.
 • Veronica Napoles, Corporate identity design. New York, Wiley, 1988. With bibl., index. ISBN 0-471-28947-7
 • Wheeler, Alina, Designing brand identity. A complete guide to creating, building, and maintaining strong brands, 2nd ed. New York, Wiley, 2006. With bibl., index. ISBN 0-471-74684-3
 • Wally Olins, The new guide to identity. How to create and sustain change through managing identity. Aldershot, Gower, 1995. With bibl., index. ISBN 0-566-07750-7 (hbk.) or 0-566-07737-X (pbk.)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *