Bản đồ địa giới những tỉnh và thành phố Mã bưu chính Việt Nam kể từ năm 2018

Mã bưu chính ở Việt Nam (tên chính thức: Mã bưu chính quốc gia, tiếng Anh: National postal code) gồm năm chữ số, trong đó chữ số đầu tiên cho biết mã vùng, hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; bốn chữ số đầu xác định mã quận, huyện, và đơn vị hành chính tương đương.[1] Tại thời điểm 2018, tổng số mã bưu chính đã được gán là 21.405 mã, trong đó có các đối tượng gán mã như 11.093 phường, xã và đơn vị hành chính tương đương và 3.768 điểm phục vụ bưu chính thuộc mạng bưu chính công cộng[2].

Ngày 23 tháng 6 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ra Thông tư số 07/2017/TT-BTTTT quy định về Mã bưu chính quốc gia mới gồm 5 chữ số thay thế mã bưu chính cũ gồm 6 chữ số.[3].

Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông đã công bố Quyết định số 2475 / QĐ-BTTTT về việc phát hành Mã bưu chính vương quốc .Ngày 15 tháng 6 năm 2018, Bộ tin tức và Truyền thông tổ chức triển khai Lễ công bố Mã bưu chính vương quốc tại TP. Hà Nội [ 2 ] .
Lợi ích so với người sử dụng dịch vụ bưu chính là việc tra cứu và ghi mã bưu chính trên bưu gửi sẽ giúp cho quy trình chuyển, phát bưu gửi được nhanh gọn, đúng mực, bảo đảm an toàn tới địa chỉ người nhận .

  • Đối với người sử dụng dịch vụ bưu chính[1]:

– Bưu gửi được luân chuyển và phát được nhanh gọn, đúng mực và bảo đảm an toàn .- Giảm số lượng bưu gửi không phát được .- Có thời cơ giảm giá tiền dịch vụ .

– Chất lượng cung ứng dịch vụ được nâng cao.

  • Đối với tổ chức, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính[1]:

– Tạo thuận tiện cho việc chia chọn, phân hướng những bưu gửi nhanh gọn, đúng chuẩn rút ngắn hơn thời hạn chia chọn và phát bưu gửi .- Xác định hướng chuyển bưu gửi nhanh gọn, đúng chuẩn khi việc ghi địa chỉ không rõ ràng, do đó sẽ hạn chế sai sót trong tác nghiệp .- Chất lượng dịch vụ được nâng cao .- Giảm giá tiền dịch vụ so với bưu gửi số lượng lớn trong đáp ứng dịch vụ bưu chính .- Công tác quản trị nội bộ, công tác làm việc kế toán và thống kê sản lượng được thuận tiện qua việc liên kết tài liệu gắn với mã bưu chính .

– Thuận lợi cho việc ứng dụng các phần mềm hỗ trợ khai thác và quản lý giữa các bưu cục, điểm phục vụ cũng như các đơn vị kinh doanh từ đó đơn giản hóa quy trình khai thác, nghiệp vụ; xây dựng kế hoạch kinh doanh và quản lý hoạt động bán hàng có hiệu quả hơn.

– Tạo thêm nguồn thu trải qua hoạt động giải trí phân phối nhu yếu nghiên cứu và điều tra thị trường của tổ chức triển khai, cá thể .Mã bưu chính vương quốc có vai trò rất lớn trong quản trị bưu chính với những doanh nghiệp bưu chính. Do mạng lưới hệ thống mã bưu cục là một tập con của mã địa chỉ bưu chính được bảo toàn theo nguyên tắc địa dư hành chính ( ở mức độ nhất định ) nên tương hỗ trong công tác làm việc quản trị nhiệm vụ theo lưu lượng lệch giá để hoàn toàn có thể đề ra kế hoạch tăng trưởng những bưu cục một cách hài hòa và hợp lý với hiệu suất cao cao. Trên cơ sở sử dụng mã bưu cục, việc xác lập lưu lượng bưu gửi sẽ tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho việc xác lập phương tiện đi lại luân chuyển tương thích hoặc tối ưu hóa mạng luân chuyển bưu gửi. Công tác quản trị chất lượng bưu chính cũng được hưởng lợi từ mã bưu chính do việc xác lập ” thời hạn lưu kho ” của bưu gửi tại những bưu cục phát. Đối với công tác làm việc gật đầu, mã bưu chính cũng tương hỗ xác lập bưu cục gần nhất với mã bưu chính người nhận có mở dịch vụ nào đó giúp cho thanh toán giao dịch viên thuận tiện ship hàng người mua. [ 2 ]

Dưới đây là bảng liệt kê danh sách mã bưu chính và mã vùng điện thoại ở Việt Nam (theo Bưu chính Việt Nam thuộc tập đoàn VNPOST). Lưu ý: các tỉnh, thành phố xếp theo thứ tự từ Bắc vào Nam và in đậm là các Thành phố trực thuộc Trung ương[1].

Liên kết ngoài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *