TP

Quận / Huyện

ZIP Code / Postal Code

Bưu cục

Địa chỉ

Hồ Chí Minh Quận Tân Bình 700915

Bưu cục cấp 3 [EMS] HCM EMS QT

Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình Hồ Chí Minh Quận Tân Bình 700916 Bưu cục Trung chuyển HCM EMS LT Số 36, Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình Hồ Chí Minh Quận Tân Bình 701000 Bưu cục khai thác cấp 1 HCM EMS NT Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình Hồ Chí Minh Quận Tân Bình 736000 Bưu cục cấp 3 Chí Hòa Số 695 – 697, Đường Cách Mạng Tháng 8, P. Số 6, Quận Tân Bình Hồ Chí Minh Quận Tân Bình 736090 Bưu cục cấp 2 Tân Bình Số 288A, Đường Hòang Văn Thụ, Phường Số 4, Quận Tân Bình Hồ Chí Minh Quận Tân Bình 736100 Bưu cục cấp 3 Bà Quẹo Số 32/8, Đường Trường Chinh, P. Số 15, Quận Tân Bình Hồ Chí Minh Quận Tân Bình 736102 Bưu cục cấp 3 [ EMS ] Bưu cục Đội giao nhận Số 36, Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình Hồ Chí Minh Quận Tân Bình 736103 Bưu cục cấp 3 [ EMS ] Phát hoàn Số 36, Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình Hồ Chí Minh Quận Tân Bình 736109 Bưu cục cấp 2 [ EMS ] Bưu cục Phát tại quầy HTM Số 36, Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình Hồ Chí Minh Quận Tân Bình 736111 Bưu cục cấp 3 [ EMS ] HCM EMS QT ( Chuyển hoàn ) Số 36, Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình Hồ Chí Minh Quận Tân Bình 736112 Bưu cục Chuyển phát nhanh ( EMS ) [ EMS ] Hồ Chí Minh EMS QT NDD Số 36, Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình Hồ Chí Minh Quận Tân Bình 736113 Bưu cục cấp 3 EMS Bưu cục phát KHL HCM Số 36, Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình Hồ Chí Minh Quận Tân Bình 736115 Bưu cục Phát cấp 1 [ EMS ] COD TP. Hồ Chí Minh Số 20, Đường Cộng Hòa, Phường Số 4, Quận Tân Bình Hồ Chí Minh Quận Tân Bình 736125 Đại lý bưu điện Dại Lý Việt Linh Số 63, Đường Thăng Long, Phường Số 4, Quận Tân Bình Hồ Chí Minh Quận Tân Bình 736140 Bưu cục cấp 2 [ EMS ] Bưu cục Ba Vì Số 36, Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình

Hồ Chí Minh

Quận Tân Bình 736145 Bưu cục cấp 3 Đại lý TECS ( EMS ) Số 6, Đường Thăng Long, Phường Số 4, Quận Tân Bình Hồ Chí Minh Quận Tân Bình 736200 Bưu cục cấp 3 Lý Thường Kiệt Số 174M, Đường Lý Thường Kiệt, P. Số 8, Quận Tân Bình Hồ Chí Minh Quận Tân Bình 736300 Bưu cục cấp 3 Bàu Cát Số K43-45, Đường Nguyễn Hồng Đào, Phường Số 13, Quận Tân Bình Hồ Chí Minh Quận Tân Bình 736400 Bưu cục cấp 3 Phạm Văn Hai Số 130 / C10, Hẻm 130 c, Đường Phạm Văn Hai, P. Số 2, Quận Tân Bình Hồ Chí Minh Quận Tân Bình 736500 Bưu cục cấp 3 Hòang Hoa Thám Số 19D, Đường Hòang Hoa Thám, Phường Số 13, Quận Tân Bình Hồ Chí Minh Quận Tân Bình 736511 Đại lý bưu điện cảng hàng không Tân Sơn Nhất Đường Trường Sơn, P. Số 2, Quận Tân Bình Hồ Chí Minh Quận Tân Bình 736513 Bưu cục cấp 3 [ EMS ] Đại lý Anpha Số 6, Đường Sông Đáy, P. Số 2, Quận Tân Bình Hồ Chí Minh Quận Tân Bình 736514 Bưu cục cấp 3 ( EMS ) Đại lý Golden Energy Số 13, Đường Phan Đình Giót, P. Số 2, Quận Tân Bình Hồ Chí Minh Quận Tân Bình 736515 Bưu cục cấp 3 Tân Sơn Nhất TC ( EMS ) Đường Phổ Quang, P. Số 2, Quận Tân Bình Hồ Chí Minh Quận Tân Bình 736600 Bưu cục cấp 3 cảng hàng không Tân Sơn Nhất Số 2B / 2, Đường Bạch Đằng, P. Số 2, Quận Tân Bình Hồ Chí Minh Quận Tân Bình 736839 Hòm thư Công cộng TTCC Ủy Ban Nhân Dân P. 13 – Tân Bình Hẻm 40, Đường Ấp Bắc, Phường Số 13, Quận Tân Bình Hồ Chí Minh Quận Tân Bình 736868 Bưu cục cấp 3 E.TOWN Số G. 3C-364, Đường Cộng Hòa, Phường Số 13, Quận Tân Bình Hồ Chí Minh Quận Tân Bình 736900 Đại lý bưu điện Hương Lộ 11-1 Số 105, Đường Phan Huy Ích, P. Số 15, Quận Tân Bình Hồ Chí Minh Quận Tân Bình 737300 Bưu cục cấp 3 Bảy Hiền Số 1266, Đường Lạc Long Quân, P. Số 8, Quận Tân Bình Hồ Chí Minh

Quận Tân Bình

737700 Đại lý bưu điện Phạm Văn Hai-1 Số 219, Đường Phạm Văn Hai, P. Số 5, Quận Tân Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *