Mã cũ Mã mới Tên mạng / Tên tỉnh Loại Ghi chú 120 70 MobiFone Di động 121 79 MobiFone Di động 122 77 MobiFone Di động 123 83 Vinaphone Di động 124 84 Vinaphone Di động 125 85 Vinaphone Di động 126 76 MobiFone Di động 127 81 Vinaphone Di động 128 78 MobiFone Di động 129 82 Vinaphone Di động 16x 3x Viettel Di động Viettel chỉ sử dụng các đầu số từ 162 đến 169 18 218 Hòa Bình Cố định 186 56 Vietnamobile Di động 188 58 Vietnamobile Di động 19 219 Hà Giang Cố định 199 59 Beeline / Gmobile Di động 20 214 Lào Cai Cố định Từ 13/3/2017 chuyển sang mã vùng 214 theo quy hoạch kho số viễn thông 21 210 và 211 Vĩnh Phú Cố định Năm 1996, tỉnh Vĩnh Phú tách thành 2 tỉnh Phú Thọ (sử dụng mã vùng 210) và Vĩnh Phúc (sử dụng mã vùng 211) 22 212 Sơn La Cố định Từ 13/3/2017 chuyển sang mã vùng 212 theo quy hoạch kho số viễn thông 23 230 và 231 Lai Châu (tỉnh cũ) Cố định Năm 2004, tỉnh Lai Châu cũ tách thành 2 tỉnh Điện Biên (sử dụng mã vùng 230) và Lai Châu mới (sử dụng mã vùng 231) 230 215 Điện Biên Cố định Từ 13/3/2017 chuyển sang mã vùng 215 theo quy hoạch kho số viễn thông 231 213 Lai Châu (tỉnh mới) Cố định Từ 13/3/2017 chuyển sang mã vùng 213 theo quy hoạch kho số viễn thông 24 240 và 241 Hà Bắc Cố định Năm 1996, tỉnh Hà Bắc tách thành 2 tỉnh Bắc Giang (sử dụng mã vùng 240) và Bắc Ninh (sử dụng mã vùng 241) 240 204 Bắc Giang Cố định Từ 14/5/2017 chuyển sang mã vùng 204 theo quy hoạch kho số viễn thông 241 222 Bắc Ninh Cố định Từ 14/5/2017 chuyển sang mã vùng 222 theo quy hoạch kho số viễn thông 25 205 Lạng Sơn Cố định Từ 14/5/2017 chuyển sang mã vùng 205 theo quy hoạch kho số viễn thông 26 206 Cao Bằng Cố định Từ 14/5/2017 chuyển sang mã vùng 206 theo quy hoạch kho số viễn thông 27 207 Tuyên Quang Cố định Từ 14/5/2017 chuyển sang mã vùng 207 theo quy hoạch kho số viễn thông 28 280 và 281 Bắc Thái Cố định Năm 1996, tỉnh Bắc Thái tách thành 2 tỉnh Thái Nguyên (sử dụng mã vùng 280) và Bắc Kạn (sử dụng mã vùng 281) 280 208 Thái Nguyên Cố định Từ 14/5/2017 chuyển sang mã vùng 208 theo quy hoạch kho số viễn thông 281 209 Bắc Kạn Cố định Từ 14/5/2017 chuyển sang mã vùng 209 theo quy hoạch kho số viễn thông 29 216 Yên Bái Cố định Từ 13/3/2017 chuyển sang mã vùng 216 theo quy hoạch kho số viễn thông 30 229 Ninh Bình Cố định Từ 14/5/2017 chuyển sang mã vùng 229 theo quy hoạch kho số viễn thông 31 225 Hải Phòng Cố định Từ 14/5/2017 chuyển sang mã vùng 225 theo quy hoạch kho số viễn thông 32 320 và 321 Hải Hưng Cố định Năm 1996 tỉnh Hải Hưng tách thành 2 tỉnh Hải Dương (sử dụng mã vùng 320) và Hưng Yên (sử dụng mã vùng 321) 320 220 Hải Dương Cố định Từ 14/5/2017 chuyển sang mã vùng 220 theo quy hoạch kho số viễn thông 321 221 Hưng Yên Cố định Từ 14/5/2017 chuyển sang mã vùng 221 theo quy hoạch kho số viễn thông 33 203 Quảng Ninh Cố định Từ 14/5/2017 chuyển sang mã vùng 203 theo quy hoạch kho số viễn thông 34 4 Hà Tây Cố định Từ 1/8/2008, tỉnh Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội, đồng nghĩa với việc tỉnh sẽ sử dụng mã vùng của Hà Nội 35 350 và 351 Nam Hà Cố định Năm 1996, tỉnh Nam Hà tách thành 2 tỉnh Nam Định (sử dụng mã vùng 350) và Hà Nam (sử dụng mã vùng 351) 350 228 Nam Định Cố định Từ 14/5/2017 chuyển sang mã vùng 228 theo quy hoạch kho số viễn thông 351 226 Hà Nam Cố định Từ 14/5/2017 chuyển sang mã vùng 226 theo quy hoạch kho số viễn thông 36 227 Thái Bình Cố định Từ 14/5/2017 chuyển sang mã vùng 227 theo quy hoạch kho số viễn thông 37 237 Thanh Hóa Cố định Từ 13/3/2017 chuyển sang mã vùng 237 theo quy hoạch kho số viễn thông 38 238 Nghệ An Cố định Từ 13/3/2017 chuyển sang mã vùng 238 theo quy hoạch kho số viễn thông 39 239 Hà Tĩnh Cố định Từ 13/3/2017 chuyển sang mã vùng 239 theo quy hoạch kho số viễn thông 4 24 Hà Nội Cố định Từ 16/7/2017 chuyển sang mã vùng 24 theo quy hoạch kho số viễn thông 50 500 và 501 Đắk Lắk (tỉnh cũ) Cố định Năm 2004, tỉnh Đắk Lắk cũ tách thành 2 tỉnh Đắk Lắk mới (sử dụng mã vùng 500) và Đắk Nông (sử dụng mã vùng 501) 500 62 Đắk Lắk Cố định Từ 16/7/2017 chuyển sang mã vùng 262 theo quy hoạch kho số viễn thông 501 61 Đắk Nông Cố định Từ 16/7/2017 chuyển sang mã vùng 261 theo quy hoạch kho số viễn thông 51 510 và 511 Quảng Nam – Đà Nẵng Cố định Năm 1996, tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng tách thành tỉnh Quảng Nam (sử dụng mã vùng 510) và thành phố Đà Nẵng (sử dụng mã vùng 511) 510 235 Quảng Nam Cố định Từ 13/3/2017 chuyển sang mã vùng 235 theo quy hoạch kho số viễn thông 511 236 Đà Nẵng Cố định Từ 13/3/2017 chuyển sang mã vùng 236 theo quy hoạch kho số viễn thông 52 232 Quảng Bình Cố định Từ 13/3/2017 chuyển sang mã vùng 232 theo quy hoạch kho số viễn thông 53 233 Quảng Trị Cố định Từ 13/3/2017 chuyển sang mã vùng 233 theo quy hoạch kho số viễn thông 54 234 Thừa Thiên Huế Cố định Từ 13/3/2017 chuyển sang mã vùng 234 theo quy hoạch kho số viễn thông 55 255 Quảng Ngãi Cố định Từ 16/7/2017 chuyển sang mã vùng 255 theo quy hoạch kho số viễn thông 56 256 Bình Định Cố định Từ 16/7/2017 chuyển sang mã vùng 256 theo quy hoạch kho số viễn thông 57 257 Phú Yên Cố định Từ 16/7/2017 chuyển sang mã vùng 257 theo quy hoạch kho số viễn thông 58 258 Khánh Hòa Cố định Từ 16/7/2017 chuyển sang mã vùng 258 theo quy hoạch kho số viễn thông 59 269 Gia Lai Cố định Từ 16/7/2017 chuyển sang mã vùng 269 theo quy hoạch kho số viễn thông 60 260 Kon Tum Cố định Từ 16/7/2017 chuyển sang mã vùng 260 theo quy hoạch kho số viễn thông 61 251 Đồng Nai Cố định Từ 16/7/2017 chuyển sang mã vùng 251 theo quy hoạch kho số viễn thông 62 252 Bình Thuận Cố định Từ 16/7/2017 chuyển sang mã vùng 252 theo quy hoạch kho số viễn thông 63 263 Lâm Đồng Cố định Từ 16/7/2017 chuyển sang mã vùng 263 theo quy hoạch kho số viễn thông 64 254 Bà Rịa – Vũng Tàu Cố định Từ 16/7/2017 chuyển sang mã vùng 254 theo quy hoạch kho số viễn thông 65 650 và 651 Sông Bé Cố định Năm 1996, tỉnh Sông Bé tách thành 2 tỉnh Bình Dương (sử dụng mã vùng 650) và Bình Phước (sử dụng mã vùng 651) 650 274 Bình Dương Cố định Từ 16/7/2017 chuyển sang mã vùng 274 theo quy hoạch kho số viễn thông 651 271 Bình Phước Cố định Từ 16/7/2017 chuyển sang mã vùng 271 theo quy hoạch kho số viễn thông 66 276 Tây Ninh Cố định Từ 16/7/2017 chuyển sang mã vùng 276 theo quy hoạch kho số viễn thông 67 277 Đồng Tháp Cố định Từ 16/7/2017 chuyển sang mã vùng 277 theo quy hoạch kho số viễn thông 68 259 Ninh Thuận Cố định Từ 16/7/2017 chuyển sang mã vùng 259 theo quy hoạch kho số viễn thông 70 270 Vĩnh Long Cố định Từ 16/7/2017 chuyển sang mã vùng 2 theo quy hoạch kho số viễn thông 71 710 và 711 Cần Thơ (tỉnh) Cố định Năm 2004, tỉnh Cần Thơ tách thành thành phố Cần Thơ (sử dụng mã vùng 710) và tỉnh Hậu Giang (sử dụng mã vùng 711) 710 292 Cần Thơ (thành phố) Cố định Từ 14/5/2017 chuyển sang mã vùng 292 theo quy hoạch kho số viễn thông 711 293 Hậu Giang Cố định Từ 14/5/2017 chuyển sang mã vùng 293 theo quy hoạch kho số viễn thông 72 272 Long An Cố định Từ 16/7/2017 chuyển sang mã vùng 272 theo quy hoạch kho số viễn thông 73 273 Tiền Giang Cố định Từ 16/7/2017 chuyển sang mã vùng 273 theo quy hoạch kho số viễn thông 74 294 Trà Vinh Cố định Từ 14/5/2017 chuyển sang mã vùng 294 theo quy hoạch kho số viễn thông 75 275 Bến Tre Cố định Từ 16/7/2017 chuyển sang mã vùng 275 theo quy hoạch kho số viễn thông 76 296 An Giang Cố định Từ 14/5/2017 chuyển sang mã vùng 296 theo quy hoạch kho số viễn thông 77 297 Kiên Giang Cố định Từ 14/5/2017 chuyển sang mã 297 theo quy hoạch kho số viễn thông 78 780 và 781 Minh Hải Cố định Năm 1996, tỉnh Minh Hải tách thành 2 tỉnh Cà Mau (sử dụng mã vùng 780) và Bạc Liêu (sử dụng mã vùng 781) 780 290 Cà Mau Cố định Từ 14/5/2017 chuyển sang mã vùng 290 theo quy hoạch kho số viễn thông 781 291 Bạc Liêu Cố định Từ 14/5/2017 chuyển sang mã vùng 291 theo quy hoạch kho số viễn thông 79 299 Sóc Trăng Cố định Từ 14/5/2017 chuyển sang mã vùng 299 theo quy hoạch kho số viễn thông 8 28 Thành phố Hồ Chí Minh Cố định Từ 16/7/2017 chuyển sang mã vùng 28 theo quy hoạch kho số viễn thông 92 HT Mobile Di động Từ 8/4/2009, HT Mobile đổi tên thành Vietnamobile và vẫn sử dụng đầu số 092 95 S-Fone Di động Từ những năm 2011 – 2012, S-Fone gần như chấm dứt hoạt động 96 EVN Telecom Di động Từ 1/1/2012, EVN Telecom sáp nhập vào Viettel Telecom, mã mạng 96 trở thành mã mạng của Viettel Telecom 992 672 VSAT 993 đến 997 Beeline Di động 998 và 999 Indochina Telecom Di động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *