1 BC. Trung tâm tỉnh Quảng Ninh 01000 2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 01001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 01002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 01003 5 Ban Dân vận tỉnh ủy 01004 6 Ban Nội chính tỉnh ủy 01005 7 Đảng ủy khối cơ quan 01009 8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 01010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 01011 10 Báo Quảng Ninh 01016 11 Hội đồng nhân dân 01021 12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 01030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 01035 14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 01036 15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 01040 16 Sở Công Thương 01041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 01042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 01043 19 Sở Tài chính 01045 20 Sở Thông tin và Truyền thông 01046 21 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 01047 22 Công an tỉnh 01049 23 Sở Nội vụ 01051 24 Sở Tư pháp 01052 25 Sở Giáo dục và Đào tạo 01053 26 Sở Giao thông vận tải 01054 27 Sở Khoa học và Công nghệ 01055 28 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 01056 29 Sở Tài nguyên và Môi trường 01057 30 Sở Xây dựng 01058 31 Sở Y tế 01060 32 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 01061 33 Ban Dân tộc 01062 34 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 01063 35 Thanh tra tỉnh 01064 36 Trường chính trị tỉnh 01065 37 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 01066 38 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 01067 39 Bảo hiểm xã hội tỉnh 01070 40 Cục Thuế 01078 41 Cục Hải quan 01079 42 Cục Thống kê 01080 43 Kho bạc Nhà nước tỉnh 01081 44 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 01085 45 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 01086 46 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 01087 47 Liên đoàn Lao động tỉnh 01088 48 Hội Nông dân tỉnh 01089 49 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 01090 50 Tỉnh Đoàn 01091 51 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 01092 52 Hội Cựu chiến binh tỉnh 01093 1 THÀNH PHỐ HẠ LONG   1 BC. Trung tâm thành phố Hạ Long 01100 2 Thành ủy 01101 3 Hội đồng nhân dân 01102 4 Ủy ban nhân dân 01103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 01104 6 P. Hồng Gai 01106 7 P. Trần Hưng Đạo 01107 8 P. Bạch Đằng 01108 9 P. Cao Thắng 01109 10 P. Hồng Hải 01110 11 P. Hà Lầm 01111 12 P. Hà Trung 01112 13 P. Hồng Hà 01113 14 P. Hà Tu 01114 15 P. Hà Phong 01115 16 P. Hà Khánh 01116 17 P. Cao Xanh 01117 18 P. Yết Kiêu 01118 19 P. Bãi Cháy 01119 20 P. Hùng Thắng 01120 21 P. Giếng Đáy 01121 22 P. Hà Khẩu 01122 23 P. Việt Hưng 01123 24 P. Đại Yên 01124 25 P. Tuần Châu 01125 26 BCP. Bãi Cháy 01150 27 BCP. Cột 5 01151 28 BCP. Hà Lầm 01152 29 BCP. Hà Tu 01153 30 BCP. Kênh Đồng 01154 31 BC. KHL Hạ Long 01155 32 BC. Hà Lầm 01156 33 BC. Cột 5 01157 34 BC. Hà Tu 01158 35 BC. Cao Xanh 01159 36 BC. Hạ Long 01160 37 BC. Kênh Đồng 01161 38 BC. Đồng Đăng 01162 39 BC. HCC Quảng Ninh 01198 40 BC. Hệ 1 Quảng Ninh 01199 2 THÀNH PHỐ CẨM PHẢ   1 BC. Trung tâm thành phố Cẩm Phả 01200 2 Thành ủy 01201 3 Hội đồng nhân dân 01202 4 Ủy ban nhân dân 01203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 01204 6 P. Cẩm Trung 01206 7 P. Cẩm Thành 01207 8 P. Cẩm Tây 01208 9 P. Cẩm Bình 01209 10 P. Cẩm Đông 01210 11 P. Cẩm Sơn 01211 12 P. Cẩm Phú 01212 13 P. Cẩm Thịnh 01213 14 P. Cửa Ông 01214 15 X. Cẩm Hải 01215 16 X. Cộng Hòa 01216 17 P. Mông Dương 01217 18 X. Dương Huy 01218 19 P. Quang Hanh 01219 20 P. Cẩm Thạch 01220 21 P. Cẩm Thủy 01221 22 BCP. Cẩm Phả 01250 23 BC. KHL Cẩm Phả 01251 24 BC. Cọc 6 01252 25 BC. Cửa Ông 01253 26 BC. Mông Dương 01254 27 BC. Quang Hanh 01255 3 HUYỆN VÂN ĐỒN   1 BC. Trung tâm huyện Vân Đồn 01300 2 Huyện ủy 01301 3 Hội đồng nhân dân 01302 4 Ủy ban nhân dân 01303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 01304 6 TT. Cái Rồng 01306 7 X. Vạn Yên 01307 8 X. Đài Xuyên 01308 9 X. Bình Dân 01309 10 X. Đoàn Kết 01310 11 X. Đông Xá 01311 12 X. Thắng Lợi 01312 13 X. Ngọc Vừng 01313 14 X. Quan Lạn 01314 15 X. Bản Sen 01315 16 X. Minh Châu 01316 17 X. Hạ Long 01317 18 BCP. Vân Đồn 01350 4 HUYỆN CÔ TÔ   1 BC. Trung tâm huyện Cô Tô 01400 2 Huyện ủy 01401 3 Hội đồng nhân dân 01402 4 Ủy ban nhân dân 01403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 01404 6 TT. Cô Tô 01406 7 X. Thanh Lân 01407 8 X. Đồng Tiến 01408 9 BCP. Cô Tô 01450 5 THÀNH PHỐ MÓNG CÁI   1 BC. Trung tâm thành phố Móng Cái 01500 2 Thành ủy 01501 3 Hội đồng nhân dân 01502 4 Ủy ban nhân dân 01503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 01504 6 P. Hoà Lạc 01506 7 P. Hải Hoà 01507 8 P. Trần Phú 01508 9 P. Ka Long 01509 10 P. Ninh Dương 01510 11 P. Hải Yên 01511 12 X. Bắc Sơn 01512 13 X. Hải Sơn 01513 14 X. Quảng Nghĩa 01514 15 X. Hải Tiến 01515 16 X. Hải Đông 01516 17 X. Vạn Ninh 01517 18 X. Vĩnh Trung 01518 19 X. Vĩnh Thực 01519 20 P. Bình Ngọc 01520 21 P. Trà Cổ 01521 22 X. Hải Xuân 01522 23 BCP. Móng Cái 01550 24 BC. KHL Móng Cái 01551 6 HUYỆN HẢI HÀ   1 BC. Trung tâm huyện Hải Hà 01600 2 Huyện ủy 01601 3 Hội đồng nhân dân 01602 4 Ủy ban nhân dân 01603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 01604 6 TT. Quảng Hà 01606 7 X. Quảng Minh 01607 8 X. Quảng Thắng 01608 9 X. Quảng Thành 01609 10 X. Quảng Đức 01610 11 X. Quảng Sơn 01611 12 X. Đường Hoa 01612 13 X. Quảng Phong 01613 14 X. Quảng Long 01614 15 X. Quảng Thịnh 01615 16 X. Quảng Chính 01616 17 X. Quảng Trung 01617 18 X. Phú Hải 01618 19 X. Quảng Điền 01619 20 X. Tiến Tới 01620 21 X. Cái Chiên 01621 22 BCP. Hải Hà 01650 23 BC. Bắc Phong Sinh 01651 7 HUYỆN BÌNH LIÊU   1 BC. Trung tâm huyện Bình Liêu 01700 2 Huyện ủy 01701 3 Hội đồng nhân dân 01702 4 Ủy ban nhân dân 01703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 01704 6 TT. Bình Liêu 01706 7 X. Húc Động 01707 8 X. Đồng Văn 01708 9 X. Hoành Mô 01709 10 X. Đồng Tâm 01710 11 X. Lục Hồn 01711 12 X. Tình Húc 01712 13 X. Vô Ngại 01713 14 BCP. Bình Liêu 01750 15 BC. Hoành Mô 01751 8 HUYỆN ĐẦM HÀ   1 BC. Trung tâm huyện Đầm Hà 01800 2 Huyện ủy 01801 3 Hội đồng nhân dân 01802 4 Ủy ban nhân dân 01803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 01804 6 TT. Đầm Hà 01806 7 X. Quảng Tân 01807 8 X. Quảng Lợi 01808 9 X. Tân Bình 01809 10 X. Quảng Lâm 01810 11 X. Quảng An 01811 12 X. Dực Yên 01812 13 X. Đại Bình 01813 14 X. Tân Lập 01814 15 X. Đầm Hà 01815 16 BCP. Đầm Hà 01850 9 HUYỆN TIÊN YÊN   1 BC. Trung tâm huyện Tiên Yên 01900 2 Huyện ủy 01901 3 Hội đồng nhân dân 01902 4 Ủy ban nhân dân 01903 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 01904 6 TT. Tiên Yên 01906 7 X. Tiên Lãng 01907 8 X. Đông Hải 01908 9 X. Đông Ngũ 01909 10 X. Đại Dực 01910 11 X. Đại Thành 01911 12 X. Phong Dụ 01912 13 X. Hà Lâu 01913 14 X. Điền Xá 01914 15 X. Yên Than 01915 16 X. Hải Lạng 01916 17 X. Đồng Rui 01917 18 BCP. Tiên Yên 01950 10 HUYỆN BA CHẼ   1 BC. Trung tâm huyện Ba Chẽ 02000 2 Huyện ủy 02001 3 Hội đồng nhân dân 02002 4 Ủy ban nhân dân 02003 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 02004 6 TT. Ba Chẽ 02006 7 X. Nam Sơn 02007 8 X. Thanh Sơn 02008 9 X. Thanh Lâm 02009 10 X. Lương Mông 02010 11 X. Minh Cầm 02011 12 X. Đạp Thanh 02012 13 X. Đồn Đạc 02013 14 BCP. Ba Chẽ 02050 11 HUYỆN HOÀNH BỒ   1 BC. Trung tâm huyện Hoành Bồ 02100 2 Huyện ủy 02101 3 Hội đồng nhân dân 02102 4 Ủy ban nhân dân 02103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 02104 6 TT. Trới 02106 7 X. Lê Lợi 02107 8 X. Sơn Dương 02108 9 X. Đồng Lâm 02109 10 X. Thống Nhất 02110 11 X. Vũ Oai 02111 12 X. Hòa Bình 02112 13 X. Kỳ Thượng 02113 14 X. Đồng Sơn 02114 15 X. Dân Chủ 02115 16 X. Tân Dân 02116 17 X. Quảng La 02117 18 X. Bằng Cả 02118 19 BCP. Hoành Bồ 02150 20 BC. Thống Nhất 02151 12 THỊ XÃ QUẢNG YÊN   1 BC. Trung tâm thị xã Quảng Yên 02200 2 Thị ủy 02201 3 Hội đồng nhân dân 02202 4 Ủy ban nhân dân 02203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 02204 6 P. Quảng Yên 02206 7 P. Hà An 02207 8 X. Hoàng Tân 02208 9 P. Tân An 02209 10 X. Tiền An 02210 11 P. Minh Thành 02211 12 P. Đông Mai 02212 13 X. Sông Khoai 02213 14 P. Cộng Hòa 02214 15 X. Hiệp Hòa 02215 16 P. Yên Giang 02216 17 P. Nam Hòa 02217 18 P. Yên Hải 02218 19 P. Phong Cốc 02219 20 X. Liên Vị 02220 21 X. Tiền Phong 02221 22 X. Liên Hòa 02222 23 P. Phong Hải 02223 24 X. Cẩm La 02224 25 BCP. Quảng Yên 02250 26 BC. Cây Số 11 02251 27 BC. Phong Cốc 02252 13 THÀNH PHỐ UÔNG BÍ   1 BC. Trung tâm thành phố Uông Bí 02300 2 Thành ủy 02301 3 Hội đồng nhân dân 02302 4 Ủy ban nhân dân 02303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 02304 6 P. Thanh Sơn 02306 7 P. Quang Trung 02307 8 P. Bắc Sơn 02308 9 P. Vàng Danh 02309 10 X. Thượng Yên Công 02310 11 P. Phương Đông 02311 12 P. Phương Nam 02312 13 P. Yên Thanh 02313 14 X. Điền Công 02314 15 P. Trưng Vương 02315 16 P. Nam Khê 02316 17 BCP. Uông Bí 02350 18 BC. Vàng Danh 02351 19 BC. Phương Đông 02352 20 BC. Nam Khê 02353 14 THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU   1 BC. Trung tâm thị xã Đông Triều 02400 2 Thị ủy 02401 3 Hội đồng nhân dân 02402 4 Ủy ban nhân dân 02403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 02404 6 P. Đông Triều 02406 7 P. Đức Chính 02407 8 X. Tràng An 02408 9 P. Xuân Sơn 02409 10 P. Kim Sơn 02410 11 P. Mạo Khê 02411 12 X. Yên Thọ 02412 13 X. Yên Đức 02413 14 X. Hoàng Quế 02414 15 X. Hồng Thái Tây 02415 16 X. Hồng Thái Đông 02416 17 X. Tràng Lương 02417 18 X. Bình Khê 02418 19 X. An Sinh 02419 20 X. Tân Việt 02420 21 X. Việt Dân 02421 22 X. Bình Dương 02422 23 X. Nguyễn Huệ 02423 24 X. Thủy An 02424 25 X. Hồng Phong 02425 26 P. Hưng Đạo 02426 27 BCP. Đông Triều 02450 28 BC. Mạo Khê 02451 29 BC. Tràng Bạch 02452

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *