1 BC. Trung tâm tỉnh Ninh Bình 08000

2

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 08001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 08002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 08003 5 Ban Dân vận tỉnh ủy 08004 6 Ban Nội chính tỉnh ủy 08005 7 Đảng ủy khối cơ quan 08009 8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 08010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 08011 10 Báo Ninh Bình 08016 11 Hội đồng nhân dân 08021 12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 08030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 08035 14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 08036 15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 08040 16 Sở Công Thương 08041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 08042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 08043 19 Sở Tài chính 08045 20 Sở tin tức và Truyền thông 08046 21 Sở Văn hoá và Thể thao 08047 22 Sở Du lịch 08048 23 Công an tỉnh 08049 24 Sở Nội vụ 08051 25 Sở Tư pháp 08052 26 Sở Giáo dục và Đào tạo 08053 27 Sở Giao thông vận tải đường bộ 08054 28 Sở Khoa học và Công nghệ 08055 29 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 08056 30 Sở Tài nguyên và Môi trường 08057 31 Sở Xây dựng 08058 32 Sở Y tế 08060 33 Bộ chỉ huy Quân sự 08061 34 Ban Dân tộc 08062 35 Ngân hàng nhà nước Trụ sở tỉnh 08063 36 Thanh tra tỉnh 08064 37 Trường chính trị tỉnh 08065 38 Cơ quan đại diện thay mặt của Thông tấn xã Nước Ta 08066 39 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 08067 40 Bảo hiểm xã hội tỉnh 08070 41 Cục Thuế 08078 42 Cục Hải quan 08079 43 Cục Thống kê 08080 44 Kho bạc Nhà nước tỉnh 08081 45 Liên hiệp những Hội Khoa học và Kỹ thuật 08085 46 Liên hiệp những tổ chức triển khai hữu nghị 08086 47 Liên hiệp những Hội Văn học thẩm mỹ và nghệ thuật 08087 48 Liên đoàn Lao động tỉnh 08088 49 Hội Nông dân tỉnh 08089 50 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 08090 51 Tỉnh đoàn 08091 52 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 08092 53 Hội Cựu chiến binh tỉnh 08093 1

THÀNH PHỐ NINH BÌNH

1 BC. Trung tâm thành phố Ninh Bình 08100 2 Thành ủy 08101 3 Hội đồng nhân dân 08102 4 Ủy ban nhân dân 08103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 08104 6 P. Thanh Bình 08106 7 P. Vân Giang 08107 8 P. Nam Bình 08108 9 P. Ninh Phong 08109 10 P. Ninh Sơn 08110 11 X. Ninh Phúc 08111 12 P. Bích Đào 08112 13 P. Đông Thành 08113 14 P. Ninh Khánh 08114 15 X. Ninh Nhất 08115 16 P. Tân Thành 08116 17 P. Phúc Thành 08117 18 P. Nam Thành 08118 19 X. Ninh Tiến 08119 20 BCP. Ninh Bình 08050 21 BC. KHL Ninh Bình 08051 22 BC. Tân Thành 08052 23 BC. Phuc Khánh 08053 24 BC. Hệ 1 Ninh Bình 08099 2

HUYỆN HOA LƯ

1 BC. Trung tâm huyện Hoa Lư 08200 2 Huyện ủy 08201 3 Hội đồng nhân dân 08202 4 Ủy ban nhân dân 08203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 08204 6 TT. Thiên Tôn 08206 7 X. Ninh Khang 08207 8 X. Ninh Giang 08208 9 X. Ninh Mỹ 08209 10 X. Ninh Hòa 08210 11 X. Trường Yên 08211 12 X. Ninh Xuân 08212 13 X. Ninh Hải 08213 14 X. Ninh Thắng 08214 15 X. Ninh Vân 08215 16 X. Ninh An 08216 17 BCP. Hoa Lư 08250 18 BC. Trường Yên 08251 19 BC. Bích Động 08252 20 BC. Cầu Yên 08253 3

HUYỆN GIA VIỄN

1 BC. Trung tâm huyện Gia Viễn 08300 2 Huyện ủy 08301 3 Hội đồng nhân dân 08302 4 Ủy ban nhân dân 08303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 08304 6 TT. Me 08306 7 X. Gia Xuân 08307 8 X. Gia Trấn 08308 9 X. Gia Thanh 08309 10 X. Gia Vân 08310 11 X. Gia Hòa 08311 12 X. Gia Hưng 08312 13 X. Liên Sơn 08313 14 X. Gia Phú 08314 15 X. Gia Thịnh 08315 16 X. Gia Vượng 08316 17 X. Gia Phương 08317 18 X. Gia Lập 08318 19 X. Gia Tân 08319 20 X. Gia Thắng 08320 21 X. Gia Trung 08321 22 X. Gia Tiến 08322 23 X. Gia Lạc 08323 24 X. Gia Minh 08324 25 X. Gia Phong 08325 26 X. Gia Sinh 08326 27 BCP. Gia Viễn 08350 28 BC. Gián Khẩu 08351 4

HUYỆN NHO QUAN

1 BC. Trung tâm huyện Nho Quan 08400 2 Huyện ủy 08401 3 Hội đồng nhân dân 08402 4 Ủy ban nhân dân 08403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 08404 6 TT. Nho Quan 08406 7 X. Lạng Phong 08407 8 X. Lạc Vân 08408 9 X. Đức Long 08409 10 X. Gia Tường 08410 11 X. Gia Thủy 08411 12

X. Gia Lâm

08412 13 X. Gia Sơn 08413 14 X. Xích Thổ 08414 15 X. Thạch Bình 08415 16 X. Phu Sơn 08416 17 X. Đồng Phong 08417 18 X. Yên Quang 08418 19 X. Văn Phong 08419 20 X. Thượng Hòa 08420 21 X. Thanh Lạc 08421 22 X. Sơn Thành 08422 23 X. Sơn Lai 08423 24 X. Sơn Hà 08424 25 X. Quỳnh Lưu 08425 26 X. Phu Lộc 08426 27 X. Văn Phu 08427 28 X. Văn Phương 08428 29 X. Cuc Phương 08429 30 X. Kỳ Phu 08430 31 X. Phú Long 08431 32 X. Quảng Lạc 08432 33 BCP. Nho Quan 08450 34 BC. Y Na 08451 35 BC. Quỳnh Sơn 08452 36 BC. Rịa 08453 37 BĐVHX Trung tâm vung cao 08454 5

THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP

1 BC. Trung tâm thành phố Tam Điệp 08500 2 Thành ủy 08501 3 Hội đồng nhân dân 08502 4 Ủy ban nhân dân 08503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 08504 6 P. Bắc Sơn 08506 7 P. Trung Sơn 08507 8 P. Yên Bình 08508 9 P. Tân Bình 08509 10 X. Yên Sơn 08510 11 X. Quang Sơn 08511 12 P. Tây Sơn 08512 13 P. Nam Sơn 08513 14 X. Đông Sơn 08514 15 BCP. Tam Điệp 08550 16 BĐVHX Gềnh 08551 17 BĐVHX Quang Sơn 2 08552 18 BĐVHX Nông Trường Chè 08553 6

HUYỆN YÊN MÔ

1 BC. Trung tâm huyện Yên Mô 08600 2 Huyện ủy 08601 3 Hội đồng nhân dân 08602 4 Ủy ban nhân dân 08603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 08604 6 TT. Yên Thịnh 08606 7 X. Yên Phong 08607 8 X. Khánh Thịnh 08608 9 X. Khánh Dương 08609 10 X. Khánh Thượng 08610 11 X. Mai Sơn 08611 12 X. Yên Thắng 08612 13 X. Yên Hòa 08613 14 X. Yên Hưng 08614 15 X. Yên Từ 08615 16 X. Yên Nhân 08616 17 X. Yên Mỹ 08617 18 X. Yên Thành 08618 19 X. Yên Mạc 08619 20 X. Yên Đồng 08620 21 X. Yên Thái 08621 22 X. Yên Lâm 08622 23 BCP. Yên Mô 08650 24 BC. Yên Phong 08651 25 BC. Thanh Sơn 08652 26 BC. Chợ But 08653 7

HUYỆN KIM SƠN

1 BC. Trung tâm huyện Kim Sơn 08700 2 Huyện ủy 08701 3 Hội đồng nhân dân 08702 4 Ủy ban nhân dân 08703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 08704 6 TT. Phát Diệm 08706 7 X. Hung Tiến 08707 8 X. Quang Thiện 08708 9 X. Như Hòa 08709 10 X. Ân Hòa 08710 11 X. Kim Định 08711 12 X. Hồi Ninh 08712 13 X. Chất Bình 08713 14 X. Chính Tâm 08714 15 X. Xuân Thiện 08715 16 X. Yên Mật 08716 17 X. Đồng Hướng 08717 18 X. Kim Chính 08718 19 X. Thượng Kiệm 08719 20 X. Lưu Phương 08720 21 X. Tân Thành 08721 22 X. Yên Lộc 08722 23 X. Lai Thành 08723 24 X. Định Hóa 08724 25 X. Văn Hải 08725 26 X. Kim Tân 08726 27 X. Kim Mỹ 08727 28 X. Cồn Thoi 08728 29 X. Kim Hải 08729 30 X. Kim Trung 08730 31 X. Kim Đông 08731 32 TT. Bình Minh 08732 33 BCP. Kim Sơn 08750 34 BC. Quy Hậu 08751 35 BC. Yên Hòa 08752 36 BC. Bình Minh 08753 37 BĐVHX Lai Thành 2 08754 8

HUYỆN YÊN KHÁNH

1 BC. Trung tâm huyện Yên Khánh 08800 2 Huyện ủy 08801 3 Hội đồng nhân dân 08802 4 Ủy ban nhân dân 08803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 08804 6 TT. Yên Ninh 08806 7 X. Khánh Lợi 08807 8 X. Khánh Thiện 08808 9 X. Khánh Tiên 08809 10 X. Khánh Hải 08810 11 X. Khánh Cư 08811 12 X. Khánh An 08812 13 X. Khánh Phú 08813 14 X. Khánh Hòa 08814 15 X. Khánh Vân 08815 16 X. Khánh Mậu 08816 17 X. Khánh Cường 08817 18 X. Khánh Trung 08818 19 X. Khánh Hội 08819 20 X. Khánh Hồng 08820 21 X. Khánh Nhạc 08821 22 X. Khánh Thủy 08822 23 X. Khánh Công 08823 24 X. Khánh Thành 08824 25 BCP. Yên Khánh 08850 26 BC. Chợ Xanh 08851 27 BC. Khánh Phu 08852 28 BC. Chợ Cát 08853 29 BC. Khánh Nhạc

08854

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *