ZIP Code / Postal Code Bưu cục Địa chỉ

140901

Điểm BĐVHX TX Thanh Xuân Đường Thạch Lỗi, Xã TX Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn

140601

Điểm BĐVHX Phủ Lỗ Khu Đường 2, Xã Phủ Lỗ, Huyện Sóc Sơn

140600

Bưu cục cấp 3 Phủ Lỗ Khu Đường 3, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn

140700

Bưu cục cấp 3 Nội Bài Khu I Quốc Lộ 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn

139040

Bưu cục cấp 3 Nhà ga T2 Khu I Quốc Lộ 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn

100954

Bưu cục cấp 1 BC Ngoai Dich 2 Khu I Quốc Lộ 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn

139300

Điểm BĐVHX Tân Minh Khu Núi đôi, Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn

140815

Đại lý bưu điện Thái Bình Dương Khu Sân Bay Nội Bài, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn

139310

Đại lý bưu điện Trường Sơn Khu Thủy Lợi 2, Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn

140900

Bưu cục cấp 3 Kim Anh Phố Kim Anh, Xã TX Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn

140100

Bưu cục cấp 3 Trung Giã Phố Nỷ, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn

140400

Điểm BĐVHX Xuân Giang Phố Thá, Xã Xuân Giang, Huyện Sóc Sơn

140720

Bưu cục cấp 3 Nhà ga T1 Sô ´ 1, Khu I Quốc Lộ 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn

141500

Điểm BĐVHX Bắc Sơn Thôn Chấu, Xã Bắc Sơn, Huyện Sóc Sơn

139205

Hòm thư Công cộng Ủy Ban Nhân Dân xã Phù Linh Thôn Cộng Hòa, Xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn

100915

Bưu cục Chuyển phát nhanh ( EMS ) Hà Nội EMS QT Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn

140708

Bưu cục Chuyển phát nhanh ( EMS ) [ EMS ] Quốc Tế đến Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn

140709

Bưu cục Chuyển phát nhanh ( EMS ) [ EMS ] Quốc tế chiều đi ( công văn ) Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn

140710

Bưu cục Chuyển phát nhanh ( EMS ) [ EMS ] Quốc tế ( Chuyển hoàn ) Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn

140711

Bưu cục Chuyển phát nhanh ( EMS ) [ EMS ] Kho hải quan Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn

140712

Bưu cục Chuyển phát nhanh ( EMS ) [ EMS ] Kiểm hóa Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn

140713

Bưu cục Chuyển phát nhanh ( EMS ) [ EMS ] Kho chờ thuế Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn

140714

Bưu cục Chuyển phát nhanh ( EMS ) [ EMS ] Kho soi máy Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn

140715

Bưu cục cấp 3 Nội Bài TC ( EMS ) Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn

139400

Điểm BĐVHX Đức Hòa

Thôn Đức Hậu, Xã Đức Hoà, Huyện Sóc Sơn

141000

Điểm BĐVHX Minh Phú Thôn Kinh tế mới Ban Tiện, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn

139600

Điểm BĐVHX Mai Đình Thôn Lạc Tài, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn

139100

Điểm BĐVHX Tiên Dược Thôn Miếu Thờ, Xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn

139800

Điểm BĐVHX Hiền Ninh Thôn Nam Cương, Xã Hiền Ninh, Huyện Sóc Sơn

140200

Điểm BĐVHX Tân Hưng Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn

140000

Điểm BĐVHX Hồng Kỳ Thôn Phú Điền, Xã Hồng Kỳ, Huyện Sóc Sơn

141301

Điểm BĐVHX Tân Dân Thôn Quán Mỹ, Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn

141401

Điểm BĐVHX Minh Trí Thôn Thái Lai, Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn

140701

Điểm BĐVHX Phú Minh Thôn Thắng Lợi, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn

141400

Bưu cục cấp 3 Minh Trí Thôn Thắng Trí, Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn

139500

Điểm BĐVHX Đông Xuân Thôn Thanh Thủy, Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn

141010

Bưu cục Chuyển phát nhanh ( EMS ) [ EMS ] Hà Nội EMSQT NDD Thôn Thanh Trí, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn

141300

Bưu cục cấp 3 Tân Dân Thôn Thanh Vân, Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn

140800

Điểm BĐVHX Phú Cường Thôn Thụy Hương, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn

141100

Điểm BĐVHX Việt Long Thôn Tiên Tảo, Xã Việt Long, Huyện Sóc Sơn

139700

Điểm BĐVHX Quang Tiến Thôn Xuân Bách, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn

140500

Điểm BĐVHX Kim Lũ Thôn Xuân Dương, Xã Kim Lũ, Huyện Sóc Sơn

141200

Điểm BĐVHX Xuân Thu Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn

140300

Điểm BĐVHX Bắc Phú Thôn Yên Tàng, Xã Bắc Phú, Huyện Sóc Sơn

139013

Đại lý bưu điện Chợ Sóc Sơn Tổ 1, Khu A, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn

139000

Bưu cục cấp 2 Sóc Sơn Tổ 8, Khu C, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn

139014

Đại lý bưu điện Anh Ngữ QTế Tổ 8, Khu C, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn

139020

Hòm thư Công cộng Bưu Tá Sóc Sơn

Tổ 8, Khu C, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn

139900

Điểm BĐVHX Nam Sơn Xóm Thanh Hoa, Xã Nam Sơn, Huyện Sóc Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *