Nói một cách ngắn gọn thì, Google đang tự ban cho mình các quyền hạn mà họ cần để vận hành tất cả các dịch vụ của họ, kèm theo một số giới hạn nhất định rằng họ không sở hữu bất cứ thứ gì mà bạn tải lên và cũng không thể sử dụng dữ liệu của bạn xa hơn mục đích vận hành đó.

Vậy còn quyền “quảng bá và cải thiện các dịch vụ” là sao? Câu trả lời là đây:

Chúng tôi sử dụng những thông tin tích lũy được từ tổng thể những dịch vụ của mình để phân phối, duy trì, bảo vệ và cải tổ chúng, để tăng trưởng những cái mới, và để bảo vệ Google cũng như những người dùng của mình. Chúng tôi còn sử dụng những thông tin này để phân phối cho người dùng những thông tin tốt hơn, ví dụ như trả về những tác dụng tìm kiếm và quảng cáo có tính tương quan ví dụ điển hình. Chúng tôi sẽ hỏi quan điểm của bạn trước khi sử dụng thông tin cho một mục tiêu nào đó mà chưa được đề ra trong bảng chủ trương riêng tư ( Privacy Policy ) của mình .

Tiếp theo đây là “tình hình” chính sách của các dịch vụ khác:

Dropbox

Bảng ToS của Dropbox “dễ đọc” hơn của Google, ngôn ngữ thân thiện hơn và họ chỉ có một sản phẩm duy nhất đó chính là Dropbox.

Bằng việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin, tập tin và các thư mục mà bạn tải lên Dropbox (sau đây sẽ gọi chung là “dữ liệu”). Bạn vẫn giữ toàn quyền sở hữu đối với các dữ liệu đó. Những điều khoản này không cấp cho chúng tôi bất cứ quyền hạn nào đối với dữ liệu của bạn hoặc các tài sản trí tuệ, ngoại trừ những quyền giới hạn mà chúng tôi cần để vận hành các dịch vụ.

Chúng tôi có thể cần sự cho phép của bạn để làm một số thứ bạn yêu cầu chúng tôi thực hiện với dữ liệu mà bạn tải lên. Ví dụ như lưu trữ tập tin hay chia sẻ chúng theo ý muốn của bạn. Điều này bao gồm cả một số chức năng mà bạn có thể nhìn thấy như tạo thumbnail hình ảnh hay xem trước tài liệu (Preview). Nó cũng bao gồm luôn một số lựa chọn về mặt thiết kế để chúng tôi có thể quản lý các dịch vụ của mình, ví dụ như chức năng sao lưu dữ liệu thường xuyên để bảo đảm tính an toàn. Bạn cấp cho chúng tôi những quyền chúng tôi cần duy nhất là để cung cấp các dịch vụ. Những quyền này cũng được mở rộng cho các đối tác tin cậy từ bên thứ 3 mà chúng tôi đang cùng làm việc để cung cấp các dịch vụ, ví dụ như Amazon, là hãng cung cấp máy chủ lưu trữ cho Dropbox (một lần nữa, phải nói là chỉ để cung cấp các dịch vụ mà thôi).

Những từ ngữ trên đây của Dropbox nghe có vẻ dễ hiểu nhưng thật ra, nó lại mơ hồ hơn ngôn ngữ của Google rất nhiều. Trong khi Google liệt kê rất rõ những quyền mà họ cần để vận hành các dịch vụ thì Dropbox lại chỉ ghi là “những quyền mà chúng tôi cần” để vận hành, mà không nói rõ đó là các quyền gì. Đến nay người ta vẫn chưa rõ những quyền mà Dropbox cần là gì, và nó có thể thay đổi một khi Dropbox thay đổi loại hình dịch vụ mà họ cung cấp.

SkyDrive

Bảng ToS của SkyDrive (Microsoft) rất đơn giản và dễ hiểu:

Nói một cách ngắn gọn thì, Google đang tự ban cho mình những quyền hạn mà họ cần để quản lý và vận hành toàn bộ những dịch vụ của họ, kèm theo một số ít số lượng giới hạn nhất định rằng họ không chiếm hữu bất kể thứ gì mà bạn tải lên và cũng không hề sử dụng tài liệu của bạn xa hơn mục tiêu quản lý và vận hành đó. Vậy còn quyền ” ” là sao ? Câu vấn đáp là đây :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *