Trình chỉnh sửa ảnh trực tuyến – https://quangcao24h.net
{ ” common-email ” : ” E-Mail “, ” common-login ” : ” Đăng nhập “, ” common-password ” : ” Mật khẩu “, ” common-rememberMe ” : ” Ghi nhớ đăng nhập cho lần tới “, ” common-forgotPass ” : ” Quên mật khẩu ? “, ” common-notMember ” : ” Chưa là thành viên ? “, ” common-signUpNow ” : ” Đăng ký ngay ! “, ” common-signUp ” : ” Đăng ký “, ” common-country ” : ” Nước “, ” common-back ” : ” Trở về “, ” common-alreadyMember ” : ” Đã là thành viên ? “, ” common-loginHere ” : ” Đăng nhập ở đây ! “, ” common-code ” : ” Mã code “, ” common-verifyAcc ” : ” Xác thực tài khoản của bạn “, ” common-verify ” : ” Xác thực “, ” common-resend ” : ” Gửi lại lần nữa ? “, ” common-didNotReceiveCode ” : ” Tôi chưa nhận được mã ! “, ” common-backReg ” : ” Quay lại ĐK “, ” common-forgottenPass ” : ” Bạn không nhớ ra mật khẩu ? “, ” common-resetPassDesc ” : ” Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu. “, ” common-reqCode ” : ” Yêu cầu Mã code “, ” common-resetPass ” : ” Đặt lại mật khẩu “, ” common-newPass ” : ” Mật khẩu mới “, ” common-oldPass ” : ” Mật khẩu cũ “, ” common-updatePass ” : ” Mật khẩu được update “, ” common-terms ” : ” Điều khoản Sử dụng và Thông báo Bảo mật “, ” common-regNewsletter ” : ” Tôi muốn nhận thông tin update, quà khuyến mãi không lấy phí, quảng cáo và những email thông tin khuyến mại khác từ Pixlr. “, ” common-regRecommendations ” : ” Tôi muốn nhận những đề xuất kiến nghị và gợi ý tương quan đến mối chăm sóc của tôi so với Pixlr. “, ” common-agree ” : ” Đồng ý “, ” common-sentCodeDesc ” : ” Chúng tôi đã gửi một email đến [ EMAIL ] kèm theo mã xác định. Vui lòng nhập mã dưới đây. “, ” common-newEmail ” : ” E-Mail mới “, ” common-above16 ” : ” Tôi từ 16 tuổi trở lên “, ” common-readAgreements ” : ” Tôi đã đọc và chấp thuận đồng ý với Điều khoản sử dụng và Thông báo về quyền riêng tư. “, ” common-enterValidEmail ” : ” Vui lòng nhập định dạng email hợp lệ. “, ” common-enterValidCode ” : ” Vui lòng nhập mã hợp lệ. “, ” common-refuse ” : ” TỪ CHỐI “, ” common-changeEmail ” : ” Thay đổi địa chỉ email “, ” common-changePassword ” : ” Thay đổi mật khẩu “, ” common-EnterValidEmail ” : ” Vui lòng nhập định dạng email hợp lệ. “, ” common-EnterValidCountry ” : ” Vui lòng chọn một vương quốc hợp lệ. “, ” common-EnterValidNewsletter ” : ” Vui lòng chọn một bản tin hợp lệ. “, ” common-MinPassword ” : ” Độ dài tối thiểu 8 ký tự. “, ” common-InvalidPassword ” : ” Mật khẩu không hợp lệ. Vui lòng thử lại. “, ” common-EmailNotExists ” : ” E-Mail này không sống sót. “, ” common-EmailAlreadyExists ” : ” E-Mail này đã sống sót. “, ” common-SuccessReSendCodeToEmail ” : ” Mã xác định đã được gửi lại đến { email } ! Xin vui mừng kiểm tra email của bạn. “, ” common-SuccessSendCodeEmail ” : ” Mã xác định đã được gửi đến { email } ! Xin sung sướng kiểm tra email của bạn. “, ” common-EnterValidCode ” : ” Vui lòng nhập mã hợp lệ. “, ” common-WrongCode ” : ” Rất tiếc, mã sai. Vui lòng thử lại. “, ” common-SuccessUpdatePassword ” : ” Mật khẩu của bạn đã được update thành công xuất sắc. Xin vui mắt đăng nhập lại. “, ” common-EmailAlreadyExistVerify ” : ” E-Mail đã sống sót. Vui lòng xác định email của bạn. “, ” common-EmailSuccessVerified ” : ” Tài khoản của bạn đã được xác định thành công xuất sắc ! “, ” common-EmailUpdated ” : ” Đã update thành công xuất sắc email “, ” common-CodeExpired ” : ” Mã đã hết hạn. “, ” common-FailedResendCode ” : ” Không gửi lại được mã. “, ” common-ServerError ” : ” Lỗi sever. Vui lòng thử lại sau. “, ” common-ResetPasswordRequired ” : ” Yêu cầu đặt lại mật khẩu. Chúng tôi đã gửi một email đến { email } kèm theo mã xác định. “, ” common-EnterValidPassword ” : ” Phải có tối thiểu 1 chữ thường, 1 chữ hoa, 1 số và 1 ký tự ký hiệu. “, ” common-MaxPassword ” : ” Độ dài tối đa 50 ký tựĐộ dài tối đa 50 ký tự .. “, ” common-RequestCodeTooFrequent ” : ” Nhiều nhu yếu xảy ra cùng một lúc. Vui lòng thử lại sau 30 giây. “, ” common-3TimesFailedAttempts ” : ” Quá nhiều lần thử không thành công xuất sắc. Vui lòng thử lại sau { minutesRemaining } phút. “, ” common-TryAgainUsingWebBrowser ” : ” Vui lòng đăng nhập qua trình duyệt web của bạn và sau đó thử lại “, ” common-PleaseCompleteCaptcha ” : ” in vui vẻ triển khai xong Mã ngẫu nhiên “, ” common-CannotUseSamePassword ” : ” Không update được mật khẩu. Không thể sử dụng cùng một mật khẩu ! “, ” common-CannotLeaveEmpty ” : ” Không để trống “, ” common-InvalidEmailOrPassword ” : ” E-Mail hoặc mật khẩu không hợp lệ. Vui lòng thử lại. “, ” common-verificationCodeReceived ” : ” Bạn sẽ nhận được mã xác định nếu { email } được ĐK với chúng tôi. “, ” common-UserNotExists ” : ” Người dùng không sống sót ! “, ” common-CaptchaValidationFailed ” : ” Không xác dịnh được Mã ngẫu nhiên ! “, ” common-PleaseUseSocialOrForgetPassword ” : ” This account is registered via { social }. Please login via { social } or click forget password “, ” common-SendResetCode ” : ” Send password reset code “, ” common-setPassword ” : ” Set Password “, ” common-deleteMyAccount ” : ” Delete My Account “, ” common-sadToSeeYouGoWhyLeaving ” : ” It’s sad to see you go. Life happens, we understand. But would you mind sharing with us why you’re leaving Pixlr ? “, ” common-leavingBecause ” : ” I’m leaving Pixlr because : “, ” common-leavingReasonDefault ” : ” Choose your reason “, ” common-leavingReasons1 ” : ” I have a duplicate account “, ” common-leavingReasons2 ” : ” I’m using another site “, ” common-leavingReasons3 ” : ” I have privacy concern “, ” common-leavingReasons4 ” : ” I’m getting too many emails “, ” common-leavingReasons5 ” : ” I can’t find the right feature “, ” headerphotoEditorHome ” : ” Photo editor pixlr home “, ” headerLoginEditor ” : ” Login or Sign up to photo editor “, ” headerSignUpLogIn ” : ” Sign up / Log in “, ” headerTryPremium ” : ” Try Premium “, ” headerWebApps ” : ” Web apps “, ” headerPricing ” : ” Pricing và Free trial “, ” headerDesktopApps ” : ” Desktop apps “, ” headerMobileApps ” : ” Mobile apps “, ” headerOtherPlatforms ” : ” Other Platforms “, ” headerOtherServices ” : ” Other services “, ” headerStockByPixlr ” : ” Stock by Pixlr “, ” headerPixlrTemplates ” : ” Pixlr templates “, ” headerHelpAndLearn ” : ” Help và Learn “, ” headerVideoTutorials ” : ” Video tutorials “, ” headerLearnAndEducation ” : ” Learn và Education “, ” headerContactAndSupport ” : ” Contact và Support “, ” headerLanguage ” : ” Language “, ” headerStoriesByPixlr ” : ” Stories by Pixlr ” }
Bằng cách sử dụng website của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Bánh quyĐỒNG Ý

Ảnh động

Tạo hoạt ảnh cho bất kể phong cách thiết kế nào chỉ trong vài cú nhấp chuột với Pixlr. Sử dụng những setup trước hoạt ảnh trông chuyên nghiệp hoặc đi sâu vào những cụ thể đơn cử của dòng thời hạn và lôi cuốn người theo dõi của bạn theo cách mà những hình ảnh đơn thuần không hề làm được .

Xóa nền

Xóa hình nền trong ảnh của bạn một cách dễ dàng! Xóa nền ngay lập tức được hỗ trợ bởi AI chỉ trong một cú nhấp chuột! Quá nhanh, quá dễ dàng. Giờ đây, bạn có thể xóa nền khỏi ảnh chân dung, ảnh tự chụp, ảnh hồ sơ và hơn thế nữa chỉ trong vài giây.

Xóa nền
remove bg background remover

Trình tạo ảnh ghép

Cần lắp ráp ảnh khi đang bay ? Tạo ảnh ghép trực tuyến không tính tiền với những mẫu ảnh ghép được tạo sẵn của chúng tôi. Chỉ cần chọn một bố cục tổng quan, tải lên hình ảnh và khởi đầu chỉnh sửa .
Khám phá các mẫu ảnh ghép
template collage maker

Bộ lọc & Hiệu ứng

Biến ảnh của bạn thành hình ảnh thẩm mỹ và nghệ thuật với nhiều bộ lọc ảnh phát minh sáng tạo. Dễ dàng đạt được những hiệu ứng ảnh mong ước chỉ với những cú nhấp chuột thuận tiện !
photo effects filters
free design photo editing tool

Dùng thử Premium MIỄN PHÍ

Tạo ra những siêu phẩm độc lạ với quyền truy vấn Premium ! Đẩy mạnh ranh giới phát minh sáng tạo của bạn và tò mò những công cụ, mẫu, yếu tố và phông chữ dễ sử dụng của Pixlr ngay thời điểm ngày hôm nay .
Bắt đầu DÙNG THỬ miễn phí của tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *