Cấu trúc kênh phân phối ( tiếng Anh : Distribution Channel Structure ) là miêu tả tập hợp những thành viên kênh có mối quan hệ và cách phân loại việc làm phân phối với nhau .chuc-nang-va-vai-tro-kenh-phan-phoi-min

Hình minh họa (Nguồn: Brands Vietnam)

Cấu trúc kênh phân phối (Distribution Channel Structure)

Khái niệm

Cấu trúc kênh phân phối trong tiếng Anh là Distribution Channel Structure.

Cấu trúc kênh phân phối  mô tả tập hợp các thành viên kênh có mối quan hệ và cách phân chia công việc phân phối với nhau.

Xác định cấu trúc kênh phân phối

Có 3 biến số xác lập cấu trúc kênh phân phối : Chiều dài, chiều rộng và loại trung gian .

Chiều dài của kênh phân phối 

Sơ đồ: Những kênh phân phối điển hình cho hàng hóa tiêu dùng 

Nhà sản xuất ————————————————————————- > Khách hàngNhà sản xuất ————————— > Người kinh doanh bán lẻ ———————- > Khách hàngNhà sản xuất —— > Người bán sỉ —— > Người kinh doanh nhỏ ——– > Khách hàngNhà sản xuất ——— > Đại lí ——————- > Người kinh doanh nhỏ ——– > Khách hàngNhà sản xuất — > Đại lí — > Người bán sỉ — > Người kinh doanh nhỏ — > Khách hàngChiều dài của kênh phân phối được xác lập bằng số những Lever trung gian xuất hiện trong kênh. Nghĩa là loại sản phẩm của nhà phân phối đến được tay người mua tiêu dùng ở đầu cuối thì phải qua bao nhiêu khâu trung gian .

Kênh có cấu trúc gián tiếp (dài) có nhiều cấp độ trung gian tham gia vào kênh. Các loại câu trúc kênh điển hình theo chiều dài của kênh cho thị trường hàng tiêu dùng.

Kênh trực tiếp thường được sử dụng trong việc phân phối hàng hóa công nghiệp, bởi chính cấu trúc của hầu hết các thị trường công nghiệp do số lượng khách hàng ở thị trường công nghiệp ít nhưng qui mô mỗi khách hàng lại rất lớn. 

Mỗi kiểu kênh phân phối theo chiều dài của nó, với số cấp trung gian xuất hiện trong kênh xác lập, thường thích hợp với một số ít mẫu sản phẩm nhất định. Trong 1 số ít trường hợp, doanh nghiệp sử dụng đồng thời hai hay nhiều kiểu kênh khác nhau cho cùng một loại loại sản phẩm .

Phân phối song song hay phân phối đa kênh như vậy thường được sử dụng để đạt mức bao phủ thị trường nhanh chóng. Một yêu cầu cơ bản đối với các sản phẩm có chu kì sống ngắn hay mốt nhất thời. Tuy nhiên, phân phối song song cũng có thể là nguyên nhân gây nên xung đột trong kênh và vi phạm những qui định của luật pháp.

Chiều rộng của kênh phân phối 

Để đạt được sự bao trùm thị trường tốt nhất, doanh nghiệp phải quyết định hành động số lượng những trung gian ở mỗi Lever phân phối. Doanh nghiệp sẽ phải lựa chọn nhiều phương pháp phân phối khác nhau mà mỗi phương pháp có số lượng trung gian thương mại tham gia vào kênh khác nhau .Có 3 phương pháp phân phối là : Phân phối thoáng rộng, phân phối tinh lọc và phân phối duy nhất ( độc quyền ) .

Phân phối rộng rãi có nghĩa là doanh nghiệp bán sản phẩm qua vô số trung gian thương mại ở mỗi cấp độ phân phối. Trong trường hợp này, doanh nghiệp cố gắng đưa sản phẩm và dịch vụ của nó tới càng nhiều người bản lẻ càng tốt.

Phân phối duy nhất (độc quyền) là phương thức ngược với phân phối rộng rãi, trên mỗi khu vực thị trường, doanh nghiệp chỉ bán sản phẩm qua một trung gian thương mại duy nhất. 

Qua việc giao độc quyền phân phối, đơn vị sản xuất mong ước người bản sẽ tích cực hơn, đồng thời thuận tiện trấn áp chủ trương của người trung gian về việc định giá bản, tín dụng thanh toán, quảng cáo và những dịch vụ khác .

Phân phối chọn lọc nằm giữa phân phối rộng rãi và phân phối độc quyền nghĩa là doanh nghiệp bán sản phẩm qua một số trung gian thương mại được chọn lọc theo những tiêu chuẩn nhất định ở mỗi cấp độ phân phối. 

Loại trung gian trong kênh phân phối

Ở mỗi Lever trung gian trong kênh hoàn toàn có thể có nhiều loại trung gian thương mại tham gia phân phối loại sản phẩm .Ngoài cấu trúc chính thức với những thành viên có tham gia mua, bán và chiếm hữu hàng hoá, những kênh phân phối còn có cấu trúc hỗ trợ, đó là những tổ chức triển khai và cá thể trợ giúp cho những thành viên kênh triển khai những việc làm phân phối bằng việc phân phối cho những thành viên kênh những dịch vụ phân phối chuyên môn hoá như công ty vận tải đường bộ, công ty bảo hiểm hay công ty kho hàng, ngân hàng nhà nước .

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị Marketing, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *