Danh mục: thuật ngữ quảng cáo

Cách để Sử dụng Tinder

{“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/6\/60\/Use-the-Tinder-App-Step-7-Version-5.jpg\/v4-460px-Use-the-Tinder-App-Step-7-Version-5.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/6\/60\/Use-the-Tinder-App-Step-7-Version-5.jpg\/v4-728px-Use-the-Tinder-App-Step-7-Version-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:” “} 1 Tìm hiểu trang Tinder. Bạn sẽ thấy một bức ảnh ở giữa màn hình – đây là ảnh đại diện của người dùng Tinder ở gần bạn.…