Bitis Hunter hiện đang là mẫu giày được các bạn trẻ yêu thích bởi thiết kế, chất lượng và độ bền cao. Hiện nay có rất nhiều bộ sưu tập như Hunter Street, Nameless, Hunter 2k21,… Bitis Hunter nam, nữ đều có giá hợp lý, nhẹ, vừa chân giúp bạn luôn tự tin khoe cá tính. Dưới đây là các sản phẩm khuyến mãi mới nhất trong tháng 3/2022 này

1Giày Thể Thao Nam Biti's Hunter Street Vintage Green DSMH04000XNG (Xanh Ngọc)Giày Thể Thao Nam Biti’s Hunter Street Vintage Green DSMH04000XNG ( Xanh Ngọc )

633,000

2Giày Thể Thao Nam Biti's Hunter Street VietMax FdFOrange DSMH02501CAM (Cam)*Giày Thể Thao Nam Biti’s Hunter Street VietMax FdFOrange DSMH02501CAM ( Cam ) *

633,000

3Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter Street x VietMax | Vietnam Arising R8 Black DSWH05700DENGiày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter Street x VietMax | Vietnam Arising R8 Black DSWH05700DEN

1,403,000

4Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter x THE BATMAN - MID-KNIGHT BLACK COLLECTION - Shadow edition DSWH09099DEN (Đen)Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter x THE BATMAN – MID-KNIGHT BLACK COLLECTION – Shadow edition DSWH09099DEN ( Đen )

1,472,000

5Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter x Marvel Spider-man YFNS DSWH09211DEN (Đen) + [Gift] Lưỡi Gà MarvelGiày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter x Marvel Spider-man YFNS DSWH09211DEN ( Đen ) + [ Gift ] Lưỡi Gà Marvel

1,501,000

6Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter Street x VietMax | Vietnam Arising R3 Gold DSWH05500NAUGiày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter Street x VietMax | Vietnam Arising R3 Gold DSWH05500NAU

1,501,000

7Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter Nameless Edition x Công Trí - B&W No.5 DSWH06101KEM (Kem)Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter Nameless Edition x Công Trí – B&W No. 5 DSWH06101KEM ( Kem )

1,570,000

8Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter Nameless Edition x Công Trí - B&W No.4 DSWH05901KEM (Kem)Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter Nameless Edition x Công Trí – B&W No. 4 DSWH05901KEM ( Kem )

1,570,000

9Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter Street x VietMax | Bloomin' Central (1 ĐÔI GIÀY - 3 BIẾN THỂ) DSWH08400NAU (Phiên bản giới hạn Đồng xu cổ cho 999 đơn hàng đầu tiên)Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter Street x VietMax | Bloomin ’ Central ( 1 ĐÔI GIÀY – 3 BIẾN THỂ ) DSWH08400NAU ( Phiên bản số lượng giới hạn Đồng xu cổ cho 999 đơn hàng tiên phong )

1,668,000

10Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter x THE BATMAN - MID-KNIGHT BLACK COLLECTION - Fan edition DSWH08699DEN (Đen)Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter x THE BATMAN – MID-KNIGHT BLACK COLLECTION – Fan edition DSWH08699DEN ( Đen )

1,275,000

11Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter X Hoa05 /HOA-KHONG-PHAI/ DSWH09300TRG (Trắng) + [Gift] Lưỡi Gà HoaGiày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter X Hoa05 / HOA-KHONG-PHAI / DSWH09300TRG ( Trắng ) + [ Gift ] Lưỡi Gà Hoa

1,246,000

12Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter X Z Collection InPink DSWH06300HOG (Hồng)Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter X Z Collection InPink DSWH06300HOG ( Hồng )

1,207,000

13Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter Midnight 2 DSUH00500DEN (Đen)Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter Midnight 2 DSUH00500DEN ( Đen )

863,000

14Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter Marvel Captain DSWH00911XNH (Xanh Nhớt)*Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter Marvel Captain DSWH00911XNH ( Xanh Nhớt ) *

873,000

15Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter X Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter X “ CÒN-GÌ-DÙNG-ĐÓ ” Colletion – Neutral 100 RSWH00100XAM ( Xám )

912,000

16Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter X Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter X “ CÒN-GÌ-DÙNG-ĐÓ ” Colletion – Random 100 RSWH00100 ( Màu ngẫu nhiên )

912,000

17Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter Street x Vietmax 2020 - BST HaNoi Culture Patchwork Old Wall Yellow DSWH02503NAU (Nâu)Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter Street x Vietmax 2020 – BST HaNoi Culture Patchwork Old Wall Yellow DSWH02503NAU ( Nâu )

928,000

18Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter Street x Vietmax 2020 - BST HaNoi Culture Patchwork Lake Turquoise DSWH02504XNG (Xanh Ngọc)Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter Street x Vietmax 2020 – BST HaNoi Culture Patchwork Lake Turquoise DSWH02504XNG ( Xanh Ngọc )

928,000

19Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter Street x Vietmax 2020 - BST HaNoi Culture Patchwork Concrete Grey DSWH02505DEN (Đen)Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter Street x Vietmax 2020 – BST HaNoi Culture Patchwork Concrete Grey DSWH02505DEN ( Đen )

928,000

20Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter X 1.0 Festive Armor Black DSWH07700DEN (Đen)Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter X 1.0 Festive Armor Black DSWH07700DEN ( Đen )

961,000

21Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter X Z Collection InOrange DSWH06300KEM (Kem)Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter X Z Collection InOrange DSWH06300KEM ( Kem )

1,207,000

22Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter X 1.0 Festive Armor Stone DSWH07700XAL (Xám Lợt)Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter X 1.0 Festive Armor Stone DSWH07700XAL ( Xám Lợt )

961,000

23Giày Thể Thao Cao Cấp Nữ Biti's Hunter X Army Green DSWH05100REU (Rêu)Giày Thể Thao Cao Cấp Nữ Biti’s Hunter X Army Green DSWH05100REU ( Rêu )

961,000

24Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter X Festive Aurora Black DSWH03401HOD (Hồng Đậm)Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter X Festive Aurora Black DSWH03401HOD ( Hồng Đậm )

961,000

25Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter X Festive Electric Love DSWH03401TIM (Tím)Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter X Festive Electric Love DSWH03401TIM ( Tím )

961,000

26Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter X BKL - Midnight Black Inverted DSWH02302DEN (Đen)Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter X BKL – Midnight Black Inverted DSWH02302DEN ( Đen )

961,000

27Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter Street x VietMax | Vietnam Arising R9 Bold DSWH05600DENGiày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter Street x VietMax | Vietnam Arising R9 Bold DSWH05600DEN

1,158,000

28Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter X Midnight EZ-STRAP DSWH07600DEN (Đen)Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter X Midnight EZ-STRAP DSWH07600DEN ( Đen )

1,167,000

29Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter X Z MIDNIGHT BLACK MID - TOP DSWH06301DEN (Đen)Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter X Z MIDNIGHT BLACK MID – TOP DSWH06301DEN ( Đen )

1,207,000

30Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter X Z Collection InPurple DSWH06300TIM (Tím)Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter X Z Collection InPurple DSWH06300TIM ( Tím )

1,207,000

31Giày Thể Thao Cao Cấp Nữ Biti's Hunter X Pale Purple DSWH05100TIM (TIM)Giày Thể Thao Cao Cấp Nữ Biti’s Hunter X Pale Purple DSWH05100TIM ( TIM )

961,000

32Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter X 2k19 - Jet Black DSWH02200DEN (Đen)Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter X 2 k19 – Jet Black DSWH02200DEN ( Đen )

863,000

33Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter X 2k19 - Jet Navy DSWH02200XNH (Xanh Nhớt)Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter X 2 k19 – Jet Navy DSWH02200XNH ( Xanh Nhớt )

863,000

34Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter X DSWH02200XAD (Xám Đậm)Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter X DSWH02200XAD ( Xám Đậm )

863,000

35Giày Thể Thao Cao Cấp Nữ Biti's Hunter Layered Upper DSWH02800DEN (Đen)Giày Thể Thao Cao Cấp Nữ Biti’s Hunter Layered Upper DSWH02800DEN ( Đen )

863,000

36Giày Thể Thao Nam Biti's Hunter X Giày Thể Thao Nam Biti’s Hunter X “ CÒN-GÌ-DÙNG-ĐÓ ” Colletion – Random 100 RSMH00100 ( Màu ngẫu nhiên )

912,000

37Giày Thể Thao Nam Biti's Hunter Street x Vietmax 2020 - BST HaNoi Culture Patchwork Old Wall Yellow DSMH02503NAU (Nâu)Giày Thể Thao Nam Biti’s Hunter Street x Vietmax 2020 – BST HaNoi Culture Patchwork Old Wall Yellow DSMH02503NAU ( Nâu )

928,000

38Giày Thể Thao Nam Biti's Hunter Street x Vietmax 2020 - BST HaNoi Culture Patchwork Lake Turquoise DSMH02504XNG (Xanh Ngọc)Giày Thể Thao Nam Biti’s Hunter Street x Vietmax 2020 – BST HaNoi Culture Patchwork Lake Turquoise DSMH02504XNG ( Xanh Ngọc )

928,000

39Giày Thể Thao Cao Cấp Nam Biti's Hunter X Old Kool Black DSMH06500DEN (Đen)Giày Thể Thao Cao Cấp Nam Biti’s Hunter X Old Kool Black DSMH06500DEN ( Đen )

932,000

40Giày Thể Thao Nam Biti's Hunter X Festive Washed-Green Grey DSMH03500XAM (Xám)Giày Thể Thao Nam Biti’s Hunter X Festive Washed-Green Grey DSMH03500XAM ( Xám )

932,000

Bộ sưu tập Bitis Hunter

Biti’s Hunter Street x Vietmax VIETNAM ARISING

Biti’s Hunter tự hào ra đời BST Biti’s Hunter Street x Vietmax VIETNAM ARISING, tò mò ngay 3 phiên bản tự hào
BST Biti’s Hunter Street x Vietmax VIETNAM ARISINGBST lấy cảm hứng tự hào từ một thế hệ trẻ Việt mới – ngẩng cao đầu, đoàn kết, sải bước can đảm và mạnh mẽ để vươn mình cùng quốc gia trong một vận hội mới. Với “ vị thế rồng bay ”, BST có ngôn từ phong cách thiết kế can đảm và mạnh mẽ và kỳ công. Biểu tượng Rồng được phát minh sáng tạo từ nét hoa văn Trống Đồng – vừa đại diện thay mặt cho thế hệ trẻ vươn mình, cho sự song hành của truyền thống và phát minh sáng tạo Việt, và đặc biệt quan trọng là cho tên thương hiệu của những ý thức thử nghiệm mới lạ đó – Biti’s Hunter. VIETNAM ARISING là BST tiên phong có phom dáng cổ cao từ Biti’s Hunter, với vật liệu độc lạ và hạng sang. Đồng thời là bộ sưu tập sẽ được ra đời ở những thị trường quốc tế chính thức của Biti’s Hunter .

Biti’s Hunter Nameless Edition x Công Trí

Biti’s Hunter Nameless Edition là sáng tạo cùng biểu tượng đương đại, nhà thiết kế Công Trí hướng đến những người trẻ hiện đại, không bó mình vào một “hình dáng” hoặc rào cản nào nhất định mà dễ dàng thay đổi, thích nghi với cuộc sống đa chiều. Biti’s Hunter cùng Nguyễn Công Trí hướng đến những trải nghiệm thách thức khuôn khổ, không gò bó và áp đặt bởi bất kỳ điều gì, giúp các bạn trẻ tiếp tục lan toả cảm hứng, tự tin thể hiện cái tôi, vượt qua giới hạn của chính bản thân mình và từ đó trở thành – LIMITLESS.

Biti's Hunter Nameless Edition x Công TríSản phẩm với vật liệu da thật và mẫu đế trong suốt LẦN ĐẦU TIÊN XUẤT HIỆN, Limitless chắc như đinh sẽ là cái tên “ khuấy đảo ” làng thời trang và giới thương mến sneaker. Khi thưởng thức thử thách khuôn khổ, lan tỏa cảm hứng, định hình văn hóa truyền thống, mới là điều một nghệ sĩ trở thành hình tượng. Lần tiên phong, một dòng mẫu sản phẩm KHÔNG CẦN TÊN sinh ra hợp tác cũng chính những hình tượng không-cần-tên của văn hóa truyền thống đương đại .

Bitis Hunter HaNoi Culture Patchwork

Thành Phố Hà Nội là bức tranh tổng hoà những mảnh thái cực, tưởng trái chiều nhưng lại sống sót song hành. Và chính bạn, là người trẻ với lăng kính của mình, qua từng bước thưởng thức để tiếp nối, phát minh sáng tạo và đắp lên những mảnh văn hóa truyền thống rất riêng, tạo thành một Thành Phố Hà Nội rất riêng, rất đỗi tự hào .
Bitis Hunter HaNoi Culture Patchwork
Có 3 phiên bản được Biti’s tung ra, mỗi đôi đều mang một sắc tố và nét riêng. Theo cách đặt tên của Biti’s phiên bản OldWallYellow tượng trưng cho “ tận cùng hoài cổ ” ; ConcreteGrey là “ tận cùng thay đổi ” và LakeTurquoise “ tận cùng chất thơ ” .

Biti’s Hunter 2K21

Bitis Hunter 2K21 là thế hệ mới hứa hẹn mang đến cho những Fan Hâm mộ sneaker nhiều phong thái thời trang biến hóa khác nhau chỉ trên 1 đôi giày tiện lợi .
Biti’s Hunter 2K21Sản phẩm 2 k21 tươi tắn và năng động, giúp bạn trẻ luôn tự tin biểu lộ đậm chất ngầu trong mọi thực trạng .

Biti’s Hunter X – Summer 2K19

Biti’s Hunter X 2 k19 chiếm hữu nhiều nâng cấp cải tiến về công nghệ tiên tiến lẫn phong cách thiết kế, hứa hẹn sẽ gặt hái nhiều thành công xuất sắc. Bên cạnh đó, dòng hạng sang Biti’s Hunter X tiếp xúc thừa kế những ưu điểm tiêu biểu vượt trội về mặt công nghệ tiên tiến và phong cách thiết kế từ những phiên bản nhiệm kỳ trước đó .
Biti’s Hunter X - Summer 2K19

Mua Bitis hunter khuyến mãi ở đâu?

Bạn hoàn toàn có thể tới mạng lưới hệ thống shop của Bitis, tuy nhiên, để săn mẫu sản phẩm Bitis khuyễn mãi thêm, bạn cần canh dịp lễ hoặc những ngày hội shopping. Bitis luôn có những chương trình giảm giá đặc biệt quan trọng. Dưới đây là những nơi mua giày Bitis Hunter chính hãng và uy tín nhất :

Website nhà cung cấp

https://bitis.com.vn/ là website phân phối mẫu sản phẩm trực tiếp của Bitis, khi mua ở đây bạn luôn được bảo vệ loại sản phẩm là chính hãng cùng những chính sách bh, đổi trả rõ ràng từ nhà cung ứng .

Mua qua Tiki

Ngoài website nhà cung cấp, thì Tiki chính là nơi mua Bitis tiện lợi nhất. Tại đây luôn có các chương trình giảm giá hấp dẫn và nhiều chương trình miễn phí vận chuyển. Đặc biệt bạn có thể được sử dụng dịch vụ giao hàng nhanh trong 2h.

Bitis trên Shopee

Có mặt trên Shopee từ 2017, shop bitis có nhìn nhận rất cao là 4,9 điểm, tỉ lệ phản hồi chat đạt 61 % từ những người đã đặt hàng .
Bitis trên Shopee
Với những loại sản phẩm trên, chúng tôi đã liệt kê list tổng thể mẫu sản phẩm giảm giá trong tháng 3/2022 này. Hi vọng sẽ giúp bạn tìm hiểu và khám phá về những bộ sưu tập Bitis Hunter và mua được mẫu sản phẩm với giá khuyến mại nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *